""

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Energie uit afval

Zuiveringsslib is biomassa. In deze installatie wordt de biomassa voorgedroogd (ongeveer de helft van het water halen we eruit) en daarna verbrand. De stoom die vrijkomt bij de verbranding gebruiken we om het rioolslib te drogen en om elektriciteit op te wekken.

Bekijk de andere projecten waar wij rioolslib hergebruiken.

 

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
""

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
""