Bovenaanzicht van de bodemaswasinstallatie van Boskalis en HVC in Alkmaar. Hier wordt bodemas gewassen zodat het gebruikt kan worden in de wegenbouw

Van bodemas naar Prinses Amaliaviaduct

Het is een mengsel van steen, bodemas, glas en porselein. De korrel opbouw en vorm is erg stabiel. En het is waterdoorlatend. We hebben het over Beaumix. Het product dat overblijft nadat we de bodemas (uit de afvalenergiecentrales) hebben gezeefd en gewassen in de installatie in Alkmaar. Kees Mulders van Boskalis is projectleider grondstoffen en verantwoordelijk voor de afzet van Beaumix.

Dinsdag 21 januari 2020

Eerste ter wereld

Als eerste in de wereld ontwikkelden Boskalis Environmental en HVC een installatie (wASH) die de bodemas wast. Hierna ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Het is vrij toe te passen in onder andere de wegenbouw. We noemen het product Beaumix. Het is een relatief nieuw product. Is dit makkelijk te verkopen? ‘Beaumix is gemaakt van recyclematerialen’, vertelt Kees. ‘We hebben het materiaal in oktober 2017 laten certificeren door Rijkswaterstaat. Hiermee tonen we aan dat het geschikt is om toe te passen. Onze eerste grote klant was het Havenbedrijf Rotterdam, voor de aanleg van het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte. Wij waren verantwoordelijk voor de bouw en zagen mogelijkheden om Beaumix als alternatief voor zand toe te passen. Gelukkig hebben we het Havenbedrijf kunnen overtuigen van de meerwaarde van het product. In totaal hebben we 230.000 ton materiaal geleverd. Het mooie is dat bij de opening van het viaduct in 2018 het havenbedrijf actief ons product promootte. Betere reclame kun je niet hebben’, lacht Kees.

Sportveld van eigen afval

De afgelopen jaren is Beaumix bij nog drie andere projecten gebruikt. De grootste is de Blankenburgtunnel. ‘Het mooie van Beaumix is dat de eigenschappen beter zijn dan van zand. Bovendien is het gemaakt van gerecycled materiaal. Een prachtig voorbeeld van circulaire economie', vindt Kees. 'Wij bestuderen ook andere toepassingen. In principe is het materiaal goedgekeurd om onder kunstgras en sportvelden te leggen. Beaumix zorgt voor goede waterdoorlating vanuit het gras, heeft een prima demping en is sterk genoeg zodat er geen deuken ontstaan. Dit jaar gaan we een proefveld aanleggen. We hopen dat een van de HVC-gemeenten hieraan willen meewerken. Hoe mooi is het als je een sportveld kan aanleggen van je eigen afval?’

Dijkversterking

Boskalis is ook in gesprek met de waterschappen over een toekomstige toepassing. ‘We zien kansen om het materiaal te gebruiken in de kern van dijken. Deze kern bestaat vaak uit veen, klei of combinaties daarvan. De eigenschappen van Beaumix zouden uitermate geschikt zijn voor de versterking van de dijken. Reden om in gesprek te gaan met de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar we gaan eerst goed onderzoeken en dan pas stappen zetten. Wil je naar een duurzamere wereld, dan heb je partners nodig, zoals de HVC-gemeenten en waterschappen. Met elkaar maken we de cirkel rond.’ 

het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte. Voor de bouw hiervan is Beaumix gebruikt. Dit is gewassen bodemas afkomstig uit de afvalenergiecentrale

Gerelateerde tips en weetjes

9 tips van Inge om afval te voorkomen

Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Het goed scheiden is belangrijk omdat je er zo voor zorgt dat er nieuwe producten van worden gemaakt.

15 nov
Inge zit op de vloer tegen de muur.In haar rechterhand en op haar schoot liggen katoenen zakken. Op de grond links ligt een ecoegg en voor haar liggen watjes en potjes