werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Alles over ons warmtenet

Een warmtenet is een duurzaam alternatief voor verwarmen met aardgas. Een warmtenet is een ondergronds netwerk dat bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waardoor warm water stroomt.

Verwarmen zonder aardgas via een warmtenet.

Het warme water uit het net wordt gebruikt om woningen en andere omliggende gebouwen mee te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. In de woning haalt een warmtewisselaar de warmte van het net om die over te zetten naar de leidingen binnen (radiatoren en het systeem voor de productie van warm water voor baden, douches enzovoort). Na gebruik stroomt afgekoeld water door de leidingen terug en wordt het opnieuw verwarmd. Duizenden woningen worden de komende jaren voorzien van duurzame warmte en daarmee gaan ze ‘van gas los’.

Ruime ervaring

Wij hebben inmiddels een ruime ervaring in het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten, op basis van duurzame en innovatieve warmtebronnen (waaronder energie uit oppervlaktewater en aardwarmte), en het uitbreiden en verduurzamen van onze bestaande warmtenetten. Met de warmte die vrijkomt bij de verwerking van niet-bruikbaar afval verwarmen we huizen en gebouwen. We bieden deze collectieve warmte aan via een warmtenet in drie regio’s; Alkmaar, Dordrecht en Assendelft.

Ontwikkelde warmtenetten

Warmtenet regio Alkmaar

Het warmtenet in de regio Alkmaar wordt sinds 2018 lokaal verwarmd en aangelegd met medewerking van gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en woningcorporaties Woonwaard, van Alckmaer voor wonen, woonstichting Langedijk en Kennemer Wonen en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton. Lees meer over het warmtenet regio Alkmaar.

Warmtenet Assendelft

In de gemeente Zaanstad beheert HVC een warmtekrachtkoppeling en het bijbehorende warmtenet.

Warmtenet regio Dordrecht

Dordrecht wil nog duurzamer worden. In Dordrecht levert HVC warmte uit niet-herbruikbaar afval. Warmte die anders verloren gaat. De gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor de verdere groei van een collectief warmtenet in de regio dat ongebruikte energie benut. Lees meer over het warmtenet regio Dordrecht.
 

Warmtenetten in ontwikkeling

Warmtenet IJmond

De realisatie van een warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. In de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) wordt de haalbaarheid van een regionaal warmtenet al enige jaren onderzocht. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron kan het warmtenet ook worden gevoed met aardwarmte van de bestaande bron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook worden de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en riothermie onderzocht.

Warmtenet Den Helder

In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC deel uit van een consortium van 7 partijen om dit te bewerkstelligen.

Opsporingsvergunning voor Lelystad

In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De gemeente kan met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder vormgeven en versnellen. Marco van Soerland (manager Lokale warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. Gemeenten zoals Lelystad en Den Helder erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond, publiek geborgd. Met deze vergunning hebben gemeenten en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Vergelijk de kosten van warmte en gas

Met onze warmtecalculator vergelijk je eenvoudig warmte met gas en zie je in één opslag wat de kosten zijn.

Naar de warmtecalculator
zwarte hand calculator