Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Alles over onze warmtenetten

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af en gaan we met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slim en duurzaam alternatief. Op deze pagina lees je meer over onze warmtenetten en de laatste ontwikkelingen.

Zo werkt een warmtenet

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd hoofdleidingennet naar de verschillende overdrachtstations in de stad gepompt. 
  2. In het overdrachtstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.
  3. Het warme water stroomt via een warmte-unit (in de meterkast) de verwarmingsinstallatie van de woning in. De warmtewisselaar in de warmte-unit verwarmt het koude kraanwater. 
  4. Na warmteafgifte in de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.
De werking van het warmtenet uitgelegd met nummers: 1, de afvalenergiecentrale van HVC, 2 verdeelstation, 3, warmte in huis, 4 retourleiding.
Close
De werking van het warmtenet uitgelegd met nummers: 1, de afvalenergiecentrale van HVC, 2 verdeelstation, 3, warmte in huis, 4 retourleiding.

Klanten aan het woord

Bart Meijer gaat op bezoek bij warmteklanten, hoe ervaren zij warmte via het Warmtenet van HVC? 

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

Onze ervaring

Wij hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van warmtenetten. We maken daarbij gebruik van duurzame en lokale warmtebronnen. Bijvoorbeeld warmte afkomstig uit aardwarmte, een bio-energiecentrale of warmte-koude opslag. Maar ook restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval.

Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Aanleg in fases

Een warmtenet aanleggen gebeurt in fases. Dat duurt soms een aantal jaren. Niet altijd is een (duurzame) warmtebron beschikbaar en moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de (duurzame) warmtebron beschikbaar is.

Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Onze warmtenetten

De afgelopen jaren investeerden we veel in onze warmtenetten en warmtebronnen. En uiteraard blijven we die verder uitbreiden en ontwikkelen. Dit doen we niet alleen. We werken daarbij nauw samen met onze (aandeelhoudende) gemeenten en waterschappen en met bewoners, ondernemers en woningcorporaties. Samen zetten wij de schouders onder de energietransitie. 

Een overzicht van onze warmtenetten

Warmtenet Alkmaar

De bio-energiecentrale verwarmt sinds 2018 het warmtenet in Alkmaar. Dit warmtenet kwam tot stand door meerdere partijen: gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, woningcorporaties Woonwaard, Van Alckmaer voor Wonen, Woonstichting Langedijk, Kennemer Wonen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton. Lees meer over warmtenet Alkmaar.  

Warmtenet Assendelft

In de gemeente Zaanstad beheren we een warmtekrachtkoppeling en het bijbehorende warmtenet.

Warmtenet De Lier (in ontwikkeling)

In het Westland aan de oostzijde van De Lier hebben verouderde kassencomplexen ruimte gemaakt voor de nieuwbouwlocatie 'Liermolen-Molensloot'. Het deelproject De Liermolen bestaat uit 345 woningen. De bouw van de (uiteraard) aardgasvrije woningen start medio 2020. Wij zijn als energiepartner betrokken bij het project. We zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet De Lier. Totdat er een duurzame warmtebron beschikbaar is, zorgt een tijdelijke warmtecentrale voor de warmtevoorziening.

Warmtenet Den Helder (in onderzoek)

In Den Helder onderzoeken we samen met de gemeente en zeven partners de haalbaarheid van een warmtenet met aardwarmte als duurzame bron. We bekijken of er voldoende warmte in de diepe ondergrond zit. Ook onderzoeken we, hoe we dat kunnen gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen, zoals we dat ook in het Westland doen.

Warmtenet Dordrecht

De afgelopen jaren zijn er in Dordrecht al circa 5.500 woningen aangesloten op het warmtenet Dordrecht en zijn daarmee al aardgasvrij. De komende jaren wil Dordrecht nog duurzamer worden. Daarom werken woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente en HVC intensief samen aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht. Zo willen we de ongebruikte energie uit de regio nuttig inzetten. Lees meer over warmtenet Dordrecht

Warmtenet Gorinchem (in onderzoek)

Samen met de gemeente, woningcorporatie Poort6 en het waterschap Rivierenland verkennen we de mogelijkheden om de eerste circa 600 woningen uit de wijk Gildenwijk aardgasvrij te maken en aan te sluiten op een warmtenet. We onderzoeken daarbij of er gebruik gemaakt kan worden van duurzame bronnen als warmte uit oppervlaktewater en warmte uit afvalwater.

Warmtenet ’s-Gravenzande (in ontwikkeling)

In ’s-Gravenzande werken we langs de Rijnvaartweg in verschillende deelprojecten aan het nieuwbouwproject ‘Rijnvaart’. 250 woningen en appartementen maken we gereed voor een aardgasvrije toekomst door deze aan te sluiten op ons warmtenet. Een tijdelijk warmtecentrale zetten we in tot de duurzame bron beschikbaar is. Meer over de aanleg van het warmtenet. 

Warmtenet Heerhugowaard 

De Rivierenwijk in Heerhugowaard verandert de komende jaren flink. We werken samen met de gemeente en woningcorporatie Woonwaard aan het aardgasvrij maken van 500 huurwoningen en 500 particuliere woningen. De eerste huurwoningen zijn sinds oktober 2019 aangesloten op het warmtenet Heerhugowaard en krijgen duurzame warmte van onze bio-energiecentrale in Alkmaar. Lees meer op warmtenet Heerhugowaard

Warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht (in ontwikkeling)

In Hendrik-Ido-Ambacht komen in de wijk De Volgerlanden vier nieuwe dorpskernen. De 900 nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gebouwd en krijgen een aansluiting op een warmtenet van HVC. We onderzoeken of op termijn de warmte uit de naastgelegen rivier De Noord onttrokken en gebruikt kan worden als duurzame warmtebron. Deze techniek heet 'Thermische Energie uit Oppervlaktewater' (TEO). De warmte uit het oppervlaktewater zorgt voor een basistemperatuur. Die temperatuur wordt met een warmtepomp verhoogd tot de gewenste temperatuur om het warmtenet mee te voeden en de woningen te verwarmen. Totdat de TEO-bron gereed is, maken we gebruik van een tijdelijke warmtecentrale. 

Warmtenet IJmond (in onderzoek)

In Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond) onderzoeken we de haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het levert een belangrijke bijdrage aan de regionale klimaatdoelstelling. We onderzoeken of naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron, het  toekomstige warmtenet te voeden is met de bestaande aardwarmtebron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook bekijken we de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Riothermie (warmte uit rioolwater).

Warmtenet Sliedrecht (in ontwikkeling)

Sliedrecht wordt een volledig energieneutrale gemeente. Met bewoners, gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen, Stedin en het Regionaal Energieloket werken wij samen aan deze nieuwe toekomst. Woningen, zowel huur als koop, voorzien we via een warmtenet van duurzame warmte. Begin 2018 startte de aanleg van het warmtenet voor fase 1 van het nieuwbouwproject Staatliedenbuurt. In 2020 leveren we fase 2 en de renovatiewoningen van fase 3 op. De eerste 320 huur- en koopwoningen sluiten dan aan op het warmtenet Sliedrecht. Ook in Vogelbuurt-Zuid is in 2020 gestart met de aanleg van een warmtenet om vijf appartementencomplexen van Tablis Wonen aardgasvrij te maken. We onderzoeken met de gemeente of in de toekomst een aardwarmtebron het warmtenet kan voorzien van duurzame warmte. Tot die tijd maken we gebruik van tijdelijke warmtecentrales. Lees meer op warmtenet Sliedrecht.

Warmtenet Zwijndrecht (in ontwikkeling)

In Zwijndrecht is begin 2020 een begin gemaakt met de start van het warmtenet. De nieuwbouwappartementen van het project Koningshof worden als eerste aangesloten. Samen met de gemeente en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 bekijken we welke woningen we nog meer aan kunnen sluiten. Ook onderzoeken we of er restwarmte uit de industrie of Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) als warmtebron voor het warmtenet kan dienen.

Lokale duurzame energie

Bekijk al onze groene projecten in een compleet overzicht. 

Bekijk onze groene projecten
HVC helm