vader en 2 kinderen zitten op de bank en kijken lachend naar een tablet.

Warmte-etiket

Benutten van warmte die anders verloren zou gaan, terugdringen van het gebruik aan fossiele brandstoffen en een forse reductie van CO2. Zo dragen we met het warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten. In ons warmte-etiket geven we inzicht in de herkomst en de milieu-effecten van de geleverde warmte. Dit is weergegeven per bron en voor welk percentage.