vader en 2 kinderen zitten op de bank en kijken lachend naar een tablet.

Warmte-etiket

De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een aardgasvrij Nederland. Zo dragen we met het warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten en woningcorporaties. In ons warmte-etiket geven we inzicht in de herkomst en de milieu-effecten van de geleverde warmte. Dit is weergegeven per bron en voor welk percentage.

Warmte-etiket

In 2022 hebben we geïnvesteerd in verschillende duurzame bronnen. Zo maken we gebruik van aardwarmte, restwarmte uit de slibverbrandingsinstallatie (SVI) en een e-boiler.