Spelende kinderen in huis draaien aan de muur thermostaat. Vader kijkt vanuit de achtergrond toe.

Alles over zakelijke warmtetarieven

De warmtetarieven van 2023 zijn bekend. Op deze pagina geven we onder andere uitleg over de tarieven voor zakelijke klanten en de werking van het prijsplafond. We beantwoorden de veelgestelde vragen onderaan de pagina.

zakelijke warmtetarieven in 2023

De warmtetarieven zijn in 2023 gestegen. Dit geldt zowel voor kleinverbruikaansluitingen (≤100 kW) als grootverbruikaansluitingen (>100 kW). De stijging van de kosten wordt onder andere veroorzaakt door inflatie en het wegvallen van subsidies voor onze duurzame bronnen. Lees voor meer informatie over de stijgende kosten de veelgestelde vragen onder aan de pagina.

prijsplafond voor aansluitingen ≤100 kW

Om energie betaalbaar te houden is er in 2023 voor kleinverbruikaansluitingen een prijsplafond voor warmte vanuit de overheid. Voor warmte is een kleinverbruikaansluiting t/m 100 kW. Voor deze aansluitingen geldt voor het verbruik van de eerste 37 gigajoule (GJ) een prijs van € 47,38 per GJ. Voor het verbruik boven de 37 GJ geldt de contractprijs van HVC. Vraag als zakelijke klant jouw tarief op bij de klantenservice via telefoonnummer 0800 0700, optie 2. Of neem contact op met je accountmanager.

Prijsplafond warmte op de jaarnota - aansluitingen ≤100 kW

Het prijsplafond voor warmte is een vergoeding vanuit de overheid. Onderstaand laten we zien hoe de vergoeding terugkomt op de jaarnota.

Klantvoorbeeld
Een zakelijke klant verbruikt 93 GJ warmte in het jaar 2023. Dit verbruik ligt boven de verbruiksgrens van 37 GJ, en wordt dus deels afgerekend tegen het prijsplafond tarief van € 47,38, en deels tegen de normale contractprijs. Op de jaarnota wordt dit verbruik van 93 GJ éérst afgerekend tegen de gigajouleprijs van HVC. Hier wordt de vergoeding door de overheid voor de eerste 37 GJ vanaf gehaald. Dit ziet er als volgt uit:

Verbruik Prijs Totaal
93 GJ x € 75,63 (voorbeeld van een gigajouleprijs van HVC -
kan afwijken per contract)
€ 7.033,59
37 GJ

x (€ 75,63 - € 47,38 =) - € 28,25
(vergoeding door de overheid)

- € 1.045,25
  Deze klant betaalt voor het verbruik:
Oftewel: (37 GJ x € 47,38) + (56 x € 75,63) =
€ 5.988,34

warmtetarieven voor aansluitingen >100 kW

Voor grootverbruikaansluitingen heeft de overheid geen prijsplafond bepaald. Voor deze aansluitingen gelden de prijzen conform contract. Voor de tarieven bel je met de klantenservice via 0800 0700, optie 2. Of neem contact op met je accountmanager.

Veelgestelde vragen over de tarieven en het prijsplafond

Selecteer voor antwoord

De prijs per gigajoule is gestegen in 2023. De belangrijkste redenen:
  • Door de oplopende inflatie is alles duurder geworden.
  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
  • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.
 

Selecteer voor antwoord

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting en een verblijffunctie. Via deze link zie je wat een kleinverbruikaansluiting is voor stroom en gas. Een kleinverbruiksaansluiting voor warmte is een aansluiting t/m 100kWth.

Selecteer voor antwoord

Bij het aanleggen van een nieuw warmtenet gebruiken wij tijdelijke centrales die gebruik maken van gas. Deze tijdelijke centrales worden op den duur altijd vervangen door een duurzame bron (zoals aardwarmte of aquathermie). Het duurt echter enige tijd voordat zo’n bron ontwikkeld is.

Selecteer voor antwoord

Nee. Die is er niet. Voor de eerste 37 Gigajoule die je verbruikt in 2023 betaal je de plafondprijs van €47,38.