Warmte aanvoer en afvoer

De weg naar een duurzame warmtebron

HVC wil zoveel mogelijk gebruik maken van de meest duurzame warmtebronnen voor onze warmtenetten. We zijn daarvoor afhankelijk van de mogelijkheden in de omgeving. Is er bijvoorbeeld aardwarmte of warmte uit een nabijgelegen rivier beschikbaar? En waarom maken we bij een nieuw warmtenet eerst gebruik van een tijdelijke warmtecentrale? We nemen je mee in de weg die we afleggen naar een duurzame warmtebron in Sliedrecht.

Onderzoek naar verschillende duurzame warmtebronnen

Vóór de aanleg van ieder warmtenet onderzoeken we van welke duurzame warmtebronnen we gebruik kunnen maken, en hoelang het duurt voor we de bron kunnen aansluiten op het warmtenet. Voor Sliedrecht hebben we drie bronnen onderzocht, namelijk: aardwarmte, warmte uit de rivier Beneden-Merwede (ook wel aquathermie genoemd) én warmte uit de slibverwerkingsinstallatie (SVI) in combinatie met een e-boiler. Voor Sliedrecht blijkt dat aardwarmte een lange termijnoplossing is. Aquathermie en de SVI in combinatie met de e-boiler zijn op kortere termijn te realiseren.

 

Van een tijdelijke naar een duurzame warmtebron

Bij de aanleg van een nieuw warmtenet wordt er standaard eerst gebruik gemaakt van een tijdelijke warmtecentrale (TWC), dus ook in Sliedrecht. Dit komt omdat er bij een nieuw warmtenet in het begin nog te weinig woningen en gebouwen zijn aangesloten om al gebruik te kunnen maken van een duurzame warmtebron. Voordat we bijvoorbeeld aardwarmte als een betaalbare bron kunnen ontwikkelen, moeten er minimaal 10.000 woningen en gebouwen zijn aangesloten op het warmtenet. Om ook in de beginjaren alle aangesloten woningen en gebouwen van warmte te kunnen voorzien, gebruiken we een tijdelijke warmtecentrale, die vaak gasgestookt is.

Sneller verduurzamen door aansluiting op de slibverwerkingsinstallatie (SVI)

Om de tijdelijke warmtecentrale zo snel mogelijk te vervangen is voor Sliedrecht een aansluiting op de slibverwerkingsinstallatie (SVI) in combinatie met de e-boiler de meest duurzame en snelste optie gebleken. In de SVI in Dordrecht wordt het zuiveringsslib verbrand. De stoom die hierbij vrijkomt, wordt direct ingezet om het rioolslib te drogen en om elektriciteit op te wekken. Het verdampte water uit het slib wordt vervolgens gekoeld en hierbij komt ook warmte vrij. Deze warmte, die anders verloren gaat, wordt ingezet voor het warmtenet. In 2024 wordt deze warmte uit de SVI ingezet voor warmtenet Sliedrecht, nadat er een grote warmteleiding is aangelegd tussen Dordrecht en Sliedrecht die onder de rivier Beneden Merwede doorgaat.

De e-boiler als back up voor het warmtenet

Een andere verduurzamingsslag voor het warmtenet in de Drechtsteden is het inzetten van de E-boiler. Deze e-boiler werkt op stroom en is de duurzame vervanger van de gasgestookte back-up ketel. Je kunt het vergelijken met een soort reuzenwaterkoker. Na de aanleg van de warmteleiding tussen Sliedrecht en Dordrecht gaat ook deze duurzame bron bijdragen aan het warmtenet Sliedrecht. 

Op lange termijn over naar aardwarmte

De ondergrond in Sliedrecht is geschikt om één of twee aardwarmtebronnen te ontwikkelen. Deze kunnen samen meer dan 20.000 woningen en gebouwen van warmte voorzien in zowel Sliedrecht als de naastgelegen gemeente Papendrecht. Het duurt nog wel een aantal jaar voordat het warmtenet van voldoende aansluitingen is voorzien om aardwarmte als bron te gebruiken.

veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Eén van de duurzame bronnen die is onderzocht om het warmtenet van Sliedrecht sneller te verduurzamen is Aquathermie, ook wel ‘warmte uit oppervlaktewater’ genoemd. De Beneden-Merwede is namelijk geschikt voor aquathermie. Met een grote warmtepomp wordt de warmte uit de Beneden-Merwede dan geschikt gemaakt voor het warmtenet. Tussen nu en 2030 zouden we maximaal twee tot vier aquathermie locaties kunnen ontwikkelen. Samen zouden deze locaties voldoende warmte kunnen leveren voor maximaal 8.000 woningen. Deze optie is met grote mate van zekerheid toe te passen, maar heeft niet de voorkeur ten opzichte van aardwarmte én de SVI, omdat deze bron meer elektriciteit verbruikt.  Daarom is voor het warmtenet Sliedrecht de keuze gemaakt om een koppeling te maken met de slibverbrandingsinstallatie (SVI). Lees hier meer over op deze pagina.

Selecteer voor antwoord

Om een aardwarmtebron aan te sluiten op een warmtenet, moeten er eerst voldoende woningen en gebouwen aangesloten zijn op dat warmtenet. Dan pas kan namelijk alle warmte die opgewekt wordt ook daadwerkelijk gebruikt worden. Naar verwachting is dit in Sliedrecht niet eerder dan 2031 het geval.

Selecteer voor antwoord

HVC heeft in het Westland veel ervaring met het ontwikkelen van aardwarmtebronnen en beschikt over haar eigen experts om dit uit te voeren.

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler