e-boiler

een E-boiler als warmtebron voor warmtenet Dordrecht

In Dordrecht maken we gebruik van een E-boiler als back-up systeem voor het opwekken van duurzame warmte. De E-boiler is aangesloten op het warmtenet in Dordrecht en kan bijvoorbeeld warmte leveren bij extra koude dagen. De gasgestookte back-up installatie is hiermee vervangen. Een volgende stap naar aardgasvrije Drechtsteden.

zo werkt een E-boiler

Een E-boiler kun je zien als een soort enorme waterkoker. Met behulp van elektriciteit wordt water snel op de juiste temperatuur gebracht. Dit warme water wordt via een warmteoverdrachtstation toegevoegd aan het warmtenet in Dordrecht, waarna het weer naar de aangesloten huizen en gebouwen stroomt. De E-boiler wordt gebruikt als de back-up voor het warmtenet voor momenten tijdens onderhoud, of wanneer er extra warmtevraag is tijdens extra koude winterdagen.

de E-boiler vervangt een gasgestookte back-up centrale

In Dordrecht ligt sinds 2014 een warmtenet, bestaande uit kilometerslange buizen en leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warmte water verwarmt aangesloten huizen en bedrijven via een warmte-unit in de meterkast. In de beginjaren werd het water in het Dordtse warmtenet alleen verwarmd met restwarmte uit de afvalverbrandingsovens van HVC. Als het ’s winters te koud werd, sprong een gasgestookte back-upcentrale bij. Die centrale is nu vervangen door een elektrische boiler, die met stroom het water verwarmt.

duurzaamheid E-boiler

De E-boiler gebruikt alleen elektriciteit en geen gas. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met het rijden van een elektrische auto, in plaats van een auto op benzine. De duurzaamheidswinst van de E-boiler neemt toe als we in Nederland steeds meer duurzame energie produceren. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 80% van de Nederlandse elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Het doel is om in 2035 100% van de Nederlandse elektriciteit duurzaam op te wekken. Vanaf dat moment is de E-boiler volledig klimaatneutraal.

de E-boiler slim inzetten

Door het inzetten van de E-boiler maken we al minder gebruik van de fossiele brandstof gas. Daarnaast onderzoeken we of de E-boiler kan helpen bij het verkleinen van netcongestie. Netcongestie ontstaat wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt, dan er op dat moment kan worden gebruikt. We onderzoeken of we de teveel opgewekte energie kunnen omzetten in warmte. Bekijk meer over de werking van de E-boiler in onderstaand filmpje.

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Een E-boiler heeft minder CO2 uitstoot dan een gastgestookte warmtecentrale. Het is een duurzamere manier van een back-up voor het warmtenet. Waar we vroeger gas inzetten gebruiken we nu stroom.  Een ander voordeel is dat wanneer er veel groene stroom wordt opgewekt op bijvoorbeeld zonnige dagen met veel wind, dan kan de E-boiler ingezet worden. Op deze manier wordt het elektriciteitsnet op die momenten minder belast.  

Selecteer voor antwoord

Pas wanneer alle stroom in Nederland duurzaam wordt opgewekt is de E-boiler helemaal groen.  

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler