vader en 2 kinderen zitten op de bank en kijken lachend naar een tablet.

Warmte-etiket

De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een aardgasvrij Nederland. Zo dragen we met het warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten en woningcorporaties. In ons warmte-etiket geven we inzicht in de herkomst en de milieu-effecten van de geleverde warmte. Dit is weergegeven per bron en voor welk percentage.

Warmte-etiket

We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame bronnen voor onze warmtenetten. Zo maken we in 2023 voor het warmtenet Dordrecht gebruik van restwarmte uit de slibverbrandingsinstallatie (SVI) en een e-boiler, waardoor warmtenet Dordrecht het eerste gasloze warmtenet van Nederland is geworden. Bekijk alle cijfers voor al onze warmtenetten in het warmte etiket van 2023.

 

overzicht van onze duurzame bronnen

De warmte die we inzetten om woningen en gebouwen via warmtenetten te verwarmen, komt uit verschillende bronnen. Op onderstaande pagina vind je een overzicht van alle bronnen waar we bij HVC gebruik van maken.