Foto Hargewaard Alkmaar

Werkzaamheden Hargewaard

Vanaf maandag 8 januari tot en met eind juli 2024 werken HVC en Stadswerk072 in de Hargewaard aan de aanleg van het warmtenet en vervanging van de riolering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers A.Hak en J. Koper.

werkzaamheden en planning

Werkzaamheden

Stadswerk072 vervangt de riolering in de straat voor een nieuwe riolering. Ook krijgt elke woning een huisaansluiting op het nieuwe riool. HVC legt in hetzelfde werkvak de warmteleidingen voor het warmtenet aan. Door de werkzaamheden te combineren, hoeven we voor het aanleggen van de hoofdleidingen, de straat meer een keer open te breken.

De rioolbuis en warmteleidingen worden aangelegd via 'open ontgraving'. Daarbij worden sleuven gegraven waarin buis- en leidingdelen komen te liggen. Deze worden vervolgens aan elkaar vastgemaakt tot lange buizen en leidingen. Na de werkzaamheden vullen de aannemers de sleuf weer met zand en herstellen zij de bestrating.

In hetzelfde werkgebied gaat PWN ook werkzaamheden aan de waterleiding in de straat uitvoeren. Bewoners ontvangen hierover bericht van PWN. Daarin staat aangegeven wanneer er tijdelijk geen water geleverd wordt. 

De werkzaamheden voor het maken van de huisaansluitingen op het warmtenet starten later. Bewoners die een huisaansluiting op het warmtenet krijgen, ontvangen hierover informatie van Woonwaard.

Planning

Op de plattegrond hieronder zijn de werkgebieden in de H-waarden weergegeven. HVC en Stadswerk072 informeren de omgeving voordat er werkzaamheden in een nieuw werkgebied starten. Zo kunnen wij de laatste planning doorgeven aan de bewoners, scholen en bedrijven in de omgeving.

Vanaf maandag 8 januari t/m eind juli 2024 werken aannemers A.Hak en J.Koper in de Hargewaard.

De werkzaamheden starten in werkgebied 1 en gaan dan verder naar 2, 4 en eindigen bij 3.  

Plattegrond met werkgebieden vervanging riool en aanleg warmtenet in de Hargewaard, Hiemerwaard, Hornwaard en Drechterwaard. 

Plattegrond fasering H-waarden Alkmaar

bereikbaarheid

Werkvakken

Binnen het werkgebied maken we kleinere werkvakken. Dit doen we om de overlast te beperken en om de woningen bereikbaar te houden voor bewoners en de nood- en hulpdiensten. Elke keer pakken we een stuk van ongeveer 80 meter straat aan. Het kan zijn dat we in één werkvak nog bezig zijn om het werk af te maken en toch alvast in het volgende werkvak beginnen.

Bereikbaarheid Hargewaard

Tijdens de werkzaamheden in de Hargewaard blijft de in- en uitrit bij de Noorderkade bereikbaar voor verkeer. Als we bij de in- en uitrit aan het werk zijn maken we met rijplaten een tijdelijke weg naast het werkvak. De straat kan tijdelijk niet rond gereden worden. In een deel van de straat komt een parkeerverbod zodat bouwverkeer goed en veilig door de straat kan rijden. Met verkeersborden wordt de tijdelijke situatie aangegeven. Waar mogelijk maken we tijdelijke parkeervakken in de buurt.

Nood- en hulpdiensten

De werkzaamheden, fasering, omleidingen en afzettingen zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten en gemeente Alkmaar. Voor ieders veiligheid en een goede bereikbaarheid van de woningen vragen we de verkeersborden in de wijk en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar en nood-/hulpdiensten
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • De werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op locatie de afsluitingen en omleidingen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk rijdt er bouwverkeer in uw straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werken de aannemers tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Laatste praktische informatie

Zodra de aannemers in een werkvak aan de slag gaan, ontvangen de bewoners in de directe omgeving, een brief met de laatste praktische informatie over de werkzaamheden. In deze brief staat onder andere informatie over het parkeren van auto’s en het ophalen van huisvuil tijdens de werkzaamheden. 

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemers A.Hak en J. Koper nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met onze omgevingsmanager. Dat kan via de contactknop onderaan dit bericht. 

Meer informatie over de verduurzaming van de wijk Huiswaard-1 kun je vinden op de projectwebsite van de gemeente Alkmaar. 

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm