Foto Hornwaardpad Alkmaar

Werkzaamheden Hornwaardpad en kruising Drechterwaard - Bregwaard

Vanaf maandag 8 april tot en met half juli werkt aannemer A.Hak in het Hornwaardpad en bij de kruising Drechterwaard - Bregwaard aan de aanleg van het warmtenet.

werkzaamheden

In het Hornwaardpad gaan we leidingen voor het warmtenet aanleggen. Dit doen we grotendeels via 'open ontgraving'. Daarbij wordt een sleuf gegraven waarin leidingdelen komen te liggen. Die maken we vervolgens aan elkaar vast tot lange leidingen. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of groenvoorziening.

Ondergrondse boring Bregwaard – Hornwaardpad

Vanaf het Hornwaardpad worden de warmteleidingen verder aangelegd richting de Bregwaard. Voor het maken van deze oversteek is het graven van een sleuf niet mogelijk. Met behulp van een ondergrondse boring gaan de leidingen onder de sloot bij de Hornwaardbrug en de Drechterwaard door. Op de kruising Drechterwaard - Bregwaard komen de leidingen weer boven de grond. De boormachine komt op deze kruising te staan. Een ondergrondse boring is een trillingsarme techniek.

Het uitvoeren van een ondergrondse boring gebeurt in 3 stappen. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt. 

Afbeelding met de drie fases van een boring voor het warmtenet. 

illustratie fases boren warmtenet_water

Uitleg boring

Een deel van het warmtenet de wijk Huiswaard-1 leggen we aan door middel van horizontaal gestuurd boren. Dit is nodig omdat niet overal in de grond gegraven kan worden. Bijvoorbeeld door aanwezigheid van een belangrijke doorgaande weg of een sloot. Een speciale boormachine kan hier onderdoor boren. Zo kunnen we toch warmteleidingen aanleggen op plaatsen waar dat nodig is. En zo blijft de overlast voor de omgeving beperkt.

boren in drie fases

Een horizontaal gestuurde boring is verdeeld in drie fases. Voor elke fase leggen we uit wat er gebeurd.

fase 1

Een speciale boormachine (de rig) maakt met een kleine boorkop een eerste boring van het startpunt naar het eindpunt. Aan de boorkop zit een holle pijp vast. Door deze holle pijp wordt bentoniet gepompt. Bentoniet is een kleisoort dat in de juiste verhouding met water een gel vormt. Tijdens het boren helpt het bentoniet om de tunnel stevig en open te houden. Ook voert het bentoniet de overtollige grond af door deze naar het boorgat te duwen. Deze eerste boring noemen we ook wel de pilot boring.

fase 2

De boorkop wordt vervangen door een ruimer. De boormachine trekt de ruimer van het eindpunt naar het startpunt door de boortunnel. Indien nodig wordt dit herhaald totdat de boortunnel de grootte heeft die nodig is voor de dikte van de warmteleiding.

fase 3

Nadat de boortunnel groot genoeg is, start het intrekken van de warmteleiding. Bij het eindpunt ligt de warmteleiding klaar. Deze wordt vastgemaakt aan de ruimer. Daarna trekt de boormachine de warmteleiding in de boortunnel. Dit gaat in stappen en in een langzame snelheid. Kranen houden ondertussen de warmteleiding omhoog om knikken te voorkomen. De boring is klaar als de warmteleiding bij het startpunt weer boven de grond komt.

planning per fase

In opdracht van HVC werkt aannemer A.Hak van maandag 8 april tot en met half juli in fases C, D en E in het Hornwaardpad en op de kruising Drechterwaard – Bregwaard. Op de plattegrond hieronder is te zien waar elke fase is.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De planning per fase staat in het overzicht hieronder. Door onverwachte situaties kan het zijn dat de planning en/ of werkwijze verandert.

Fase

Planning

Werkzaamheden

Voorbereiding boring

maandag 8 april t/m vrijdag 10 mei

Klaarleggen lange warmteleidingen in werkgebied fase D en E

Boring Hornwaardpad – Bregwaard

maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei

Warmteleidingen via een boring onder de grond brengen van Hornwaardpad naar Bregwaard

C

maandag 22 april t/m vrijdag 10 mei

Aanleg warmteleidingen via open ontgraving

D

Maandag 3 juni t/m vrijdag 21 juni

Aanleg warmteleidingen via open ontgraving

E

Maandag 24 juni t/m vrijdag 12 juli

Aanleg warmteleidingen via open ontgraving

Plattegrond met werkgebieden vervanging riool en aanleg warmtenet in de Hargewaard, Hiemerwaard, Hornwaard en Drechterwaard. 

Plattegrond fasering H-waarden Alkmaar

bereikbaarheid

Bereikbaarheid Hornwaardpad – Stikkelwaardbrug

De leidingen die onder de grond gaan, worden vooraf klaargelegd in het Hornwaardpad. Hier is een lang werkgebied voor nodig. De Stikkelwaardbrug houden we zo lang mogelijk open. Tijdens het onder de grond brengen van de leidingen is het voor de veiligheid nodig om de Stikkelwaardbrug tijdelijk af te sluiten. Met verkeersborden in de wijk worden voetgangers en fietsers om het werkgebied heen geleid.

Nood- en hulpdiensten

De werkzaamheden, werkgebieden, omleidingen en afzettingen zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten en gemeente Alkmaar. Voor ieders veiligheid en een goede bereikbaarheid van de woningen vragen we de verkeersborden in de wijk en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar en nood-/hulpdiensten
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • De werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op locatie de afsluitingen en omleidingen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk rijdt er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werken de aannemers tot 16.00 uur.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemers A.Hak en J. Koper nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met onze omgevingsmanager. Dat kan via de contactknop onderaan dit bericht. 

Meer informatie over de verduurzaming van de wijk Huiswaard-1 kun je vinden op de projectwebsite van de gemeente Alkmaar. 

Volg project Huiswaard-1 in de BouwApp

Om bewoners en andere geïnteresseerde op de hoogte te houden van de werkzaamheden gaan we de BouwApp inzetten. Volg project Huiswaard-1 en ontvang automatisch meldingen op je telefoon of tablet als wij een bericht plaatsen. Zo blijf je op de hoogte van de voortgang, maar kun je ook gemakkelijk een vraag stellen aan het projectteam.

Scan de QR-code of download de BouwApp via de appstore.

QR-code BouwApp_zonder logo

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm