Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Dordrecht aardgasvrij

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Dordrecht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.

Werken aan warmte

Met de aanleg van het warmtenet Dordrecht werd rond 2013 gestart. Daar werden de eerste 210 nieuwbouwwoningen (complex Nassau aan de Singel) en het Energiehuis op aangesloten. Inmiddels ligt er een hoofdtransportleiding van 32 kilometer door Dordrecht en waar omgerekend zo’n 7.500 huishoudens en gebouwen gebruik van maken. Uiteraard blijven wij niet stil zitten en werken we continue aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Via de onderstaande link lees je waar wij op dit moment werken aan het warmtenet Dordrecht.

Warmte uit restafval en slib

InIn Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie (SVI). Hier verwerken we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties van onze aandeelhoudende waterschappen. Slib bestaat uit de restanten van onze eigen menselijke productie op het toilet. De warmte die vrijkomt gebruiken we voor het warmtenet. Deze warmte brengen we via het warmtenet weer terug naar de stad om zo woningen en gebouwen mee te verwarmen.

Het ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrandt. Dit dient als back-up voor de SVI. Het verwarmen via het warmtenet is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 71% minder CO2-uitstoot op. 

Transitievisie warmte

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt. 

Of en wanneer er in jouw buurt een warmtenet wordt aangelegd, dat staat omschreven in het plan ‘Transitievisie Warmte’. Dit plan heeft iedere gemeente in Nederland in opdracht van de overheid op moeten stellen. Hierin staat per buurt omschreven welke maatregelen en mogelijkheden er zijn voor het aardgasvrij maken van woningen en wanneer dit gepland staat om uit te voeren.

Je kan de 'Transitievisie Warmte' downloaden op https://www.dordrecht.nl/warmtenet. Ook vind je hier meer informatie over het warmtenet Dordrecht.

Op deze plattegrond van Dordrecht is te zien waar de hoofdleidingen van het warmtenet liggen en wat de leveringsgebieden voor warmte zijn.

Plattegrond van het warmtenet Dordrecht met daarop de hoofdeidingen en het leveringsgebied

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm