Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Dordrecht aardgasvrij

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Dordrecht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.

Werken aan warmte

De afgelopen jaren is er in Dordrecht in fases een hoofdtransportleiding van ruim 22 kilometer aangelegd. Er ligt nu een mooie basis waar al een groot aantal woningen en gebouwen op aangesloten zijn én kunnen worden de komende jaren. Uiteraard blijven wij niet stil zitten en werken we continue aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Via de onderstaande link lees je waar wij op dit moment werken aan het warmtenet Dordrecht.

Warmte uit restafval

In Dordrecht levert HVC warmte uit afval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrandt. Hier komt veel warmte bij vrij. Deze warmte brengen we via het warmtenet weer terug naar de stad om zo woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dat is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 71% minder CO2-uitstoot op. 

Transitievisie warmte

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt. 

Of en wanneer er in jouw buurt een warmtenet wordt aangelegd, dat staat omschreven in het plan ‘Transitievisie Warmte’. Dit plan heeft iedere gemeente in Nederland in opdracht van de overheid op moeten stellen. Hierin staat per buurt omschreven welke maatregelen en mogelijkheden er zijn voor het aardgasvrij maken van woningen en wanneer dit gepland staat om uit te voeren.

Je kan de 'Transitievisie Warmte' downloaden op https://www.dordrecht.nl/warmtenet. Ook vind je hier meer informatie over het warmtenet Dordrecht.

Op deze plattegrond van Dordrecht is te zien waar de hoofdleidingen van het warmtenet liggen en wat de leveringsgebieden voor warmte zijn.

Plattegrond van het warmtenet Dordrecht met daarop de hoofdeidingen en het leveringsgebied

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm