Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Dordrecht aardgasvrij

Dordrecht gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Net als voor veel andere gemeenten is dat een behoorlijke uitdaging. 

Werken aan warmte

De afgelopen jaren is er in Dordrecht stap voor stap een hoofdtransportleiding van ruim 22 kilometer aangelegd. Er ligt nu een mooie basis waar al een groot aantal woningen en gebouwen op aangesloten zijn én kunnen worden de komende jaren. Uiteraard blijven wij niet stil zitten en werken we continue aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Via de onderstaande link lees je waar wij op dit moment werken aan het warmtenet Dordrecht.

Warmte uit restafval

In Dordrecht levert HVC warmte uit afval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrandt. Hier komt veel warmte bij vrij. Deze warmte brengen we via het warmtenet weer terug naar de stad om zo woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dat is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 71% minder CO2-uitstoot op. 

Links een boom in het midden een rivier op de achtergrond de afvalenergiecentrale van HVC in Dordrecht

Aansluiten op een warmtenet

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt of de plannen* voor de aanleg van een nieuw warmtenet

  • Ligt er bijvoorbeeld al een warmtenet in je straat? Dan is het in principe ‘eenvoudig’ om je woning aan te sluiten. Je betaalt dan een bijdrage in de aansluitkosten. 
  • Het moment van aansluiten bepalen de gemeente en HVC samen, eventueel in overleg met een woningcorporatie. Om de overlast en kosten te beperken proberen wij altijd om gelijktijdig meerdere woning in een straat aan te sluiten.
  • Ligt er nog geen warmtenet in je straat of buurt? Dan moet dit eerst aangelegd worden. Zo’n aanleg verloopt stapsgewijs en in overleg met de gemeente en omwonenden. 
  • Ga je wonen in een nieuwbouwwoning en wordt die aangesloten op een warmtenet? Dan regelt de projectontwikkelaar of woningcorporatie de aansluiting voor jou. Je hoeft je dan alleen maar bij ons aan te melden als nieuwe warmteklant.

* Per 2021 moet iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’ hebben gemaakt. Hierin staat in welke wijk(en) een warmtenet kan komen. Lees hier meer over op Dordtduurzaam.nl

Op deze plattegrond van Dordrecht is te zien waar de hoofdleidingen van het warmtenet liggen en wat de leveringsgebieden voor warmte zijn.

Op deze plattegrond van Dordrecht is te zien waar de hoofdleidingen van het warmtenet liggen en wat de leveringsgebieden voor warmte zijn. Deze lopen van de Merwedepolde, via de N3 naar Het Reeland, Noordflank, langs het centrum, door het Weizigtpark, Nieuw Krispijn, oud Krispijn, Wielwijk, Krabbehof en uiteindelijk Sterrenburg
Close
Op deze plattegrond van Dordrecht is te zien waar de hoofdleidingen van het warmtenet liggen en wat de leveringsgebieden voor warmte zijn. Deze lopen van de Merwedepolde, via de N3 naar Het Reeland, Noordflank, langs het centrum, door het Weizigtpark, Nieuw Krispijn, oud Krispijn, Wielwijk, Krabbehof en uiteindelijk Sterrenburg

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm