Op de foto zie je: Arjan ten Elshof, Peter van der Meer en wethouder Rik Van der Linden zij draaiden op 6 december 2019 de groene warmtekraan open. Daarmee werd het ziekenhuis officieel aan.gesloten op het warmtenet

Milieuwinst voor Albert Schweitzer ziekenhuis

Als je het Albert Schweitzer ziekenhuis binnenloopt, zal je het niet meteen merken. Toch is er iets heel bijzonders aan de hand: dit gebouw met het grootste aardgasverbruik in Dordrecht draait nu op groene warmte.

Donderdag 6 december 2018

Milieuwinst gigantisch

Dat betekent een forse reductie van CO2-uitstoot: maar liefst circa zo’n 1.082 ton per jaar. Deze milieuwinst valt te vergelijken met de jaarlijkse elektriciteitsproductie van circa 6.000 zonnepanelen. Deze vermeden CO2-uitstoot van het ziekenhuis is ook te vergelijken met die van circa 350 auto’s die per jaar elk 20.000 km rijden.

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur over de warmteaansluiting: “We zijn als ziekenhuis een heel grote organisatie, die dus ook heel veel energie verbruikt. Daarbij hoort ook een heel grote verantwoordelijkheid om dit slimmer en milieubewuster te regelen, wanneer die gelegenheid zich voordoet. In het geval van het warmtenet is het voor ons eigenlijk nauwelijks een vraag geweest of we erop zouden aansluiten, want het systeem kent uitsluitend voordelen. De totale kosten die wij betalen voor centrale verwarming, warm water en stoomopwekking voor operatiekamers en de luchtbehandeling op locatie Dordwijk, gaan iets omlaag. Installaties binnen het ziekenhuis hoefden niet noemenswaardig te worden aangepast. De milieuwinst voor ons allemaal is echter gigantisch: wij gaan op deze locatie per jaar bijna een miljoen kuub minder gas verbruiken. Dat vind ik een geweldig resultaat, in deze tijd waarin iedereen waakzaam moet zijn over het klimaat.”

Stap naar energieneutraal

Volgens Wethouder Rik van der Linden is de aansluiting van het ziekenhuis een krachtig signaal: “Het warmtenet is voor Dordrecht heel belangrijk in de beweging naar een aardgasvrije gemeente. Steeds meer huizen en gebouwen zijn aangesloten, waaronder ook grote gemeentelijke gebouwen als Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis. Daar verdwijnen de cv-ketels en wordt warmte gebruikt, die voorheen letterlijk de pijp uitging. Het is niet alleen een heel krachtig en symbolisch signaal dat partijen als het ziekenhuis aansluiten op het warmtenet. Ook in de praktijk levert het een enorme besparing van energie en vermindering van CO2-uitstoot op. En daarmee zetten we weer een stap naar een energieneutrale stad in 2050.”

Groene warmte is hot

Volgens Arjan ten Elshof, directeur HVC, is de ontwikkeling van warmtenetten hot: “Nu de energietransitie steeds actueler wordt, merken we dat ook de omliggende Drechtsteden warmtenetten omarmen. Zo zijn we in Sliedrecht en Zwijndrecht de aanleg van een warmtenet aan het voorbereiden. En onderzoeken we in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht de mogelijkheden van een warmtenet voor het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven.”

Nederland aardgasvrij

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij de gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet in Dordrecht wordt gevoed met restwarmte van de afval- en energiecentrale van HVC.