De foto is gemaakt in een bouwput. Op de foto zie je links werkmannen staan, rechts zie je de boor die zich een weg onder spoor door heeft geboord. De boor heeft een diameter die groter is dan de werkmannen die er naar kijken.

Warmtenet Dordrecht met precisie onder het treinspoor door

Er was geen treinkaartje of inchecken voor nodig. Zorgvuldige afstemming en uiterste precisie waren wel vereist voor het boren van de doorgang onder het treinspoor. Deze onderdoorgang betekent voor het warmtenet Dordrecht een belangrijke verbinding tussen het centrum en Krispijn. Om de nieuwe verbinding te markeren werd op 15 november de boorkop bij het binnenhalen symbolisch gedoopt.

Woensdag 15 november 2017

Bijzondere omstandigheden

De doorgang onder het treinspoor is gerealiseerd door middel van een gesloten front boring onder het spoor: van het Van Baerleplantsoen naar de Spuiweg. De boring is bijzonder omdat HVC rekening moest houden met specifieke omstandigheden. De ruimte om de boring uit te voeren was beperkt en tijdens het boren mochten er geen bewegingen van het spoor optreden. Dit werd continu gemonitord om te voorkomen dat het drukke treinverkeer in Dordrecht werd gehinderd. Honderden treinreizigers en automobilisten op de Burg. De Raadtsingel hebben er dan ook niets van gemerkt.

Technisch hoogstandje

Deze boring is een bijzonder stukje techniek. Bij deze boring werd een perskuip gegraven aan het Van Baerleplantsoen en een ontvangstkuip aan de andere kant van het spoor bij de Spuiweg. Eerst is een pilotboring uitgevoerd om te onderzoeken of er zich ondergronds obstakels bevonden die het boren zouden bemoeilijken. Er zijn geen obstakels gevonden. Daarna is op ca. 5 meter diepte een betonnen mantelbuis onder het spoor geboord van de perskuip naar de ontvangstkuip. In deze mantelbuis van 1,5 meter doorsnee kan straks de warmteleiding van het centrum naar Krispijn worden aangelegd.

Foto Rob Kamminga