Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Cornelis Trompweg in Dordrecht

Werkzaamheden Cornelis Trompweg

Vanaf maandag 9 januari tot en met vrijdag 20 januari voert aannemer Nijkamp in de Cornelis Trompweg reparatiewerkzaamheden uit aan het warmtenet Dordrecht.

Storing lekdetectiesysteem

Alle HVC warmtenetten zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem. Dit systeem waarschuwt ons als er een lekkage ontstaat in één van de warmteleidingen. Bijvoorbeeld als deze geraakt worden bij graafwerkzaamheden. Uit metingen is gebleken dat er een storing is in dit lekdetectiesysteem. Om de storing te verhelpen zijn reparatiewerkzaamheden nodig. 

De storing bevindt zich in een deel van het warmtenet tussen de Cornelis Trompweg (huisnummer 96 tm 100) en de Van Kinsbergenstraat. De leiding wordt door aannemer Nijkamp opgegraven en vervolgens onderzocht en gerepareerd. Na de werkzaamheden wordt de werksleuf weer aangevuld met zand en de herstellen we de bestrating.

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht en de nood- en hulpdiensten.
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven. 
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm