Foto van de locatie van de werkzaamheden in de De Sitterstraat in Dordrecht

Werkzaamheden De Sitterstraat Fase 2

Vanaf maandag 17 januari tot en met vrijdag 18 februari werkt aannemer Nijkamp in De Sitterstraat aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht.

Uitbreiden warmtenet

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer Nijkamp van maandag 17 januari tot en met vrijdag 18 februari nieuwe warmteleidingen aan in De Sitterstraat om in de toekomst de flats in De Siitterstraat aan de kunnen sluiten op het warmtenet Dordrecht. 

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden gefaseerd aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening. 

De werkzaamheden worden voor een groot deel uitgevoerd in de weg. Om de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer te garanderen doen we dat in twee fases. Daarbij is in elke fase een halve rijbaan van de weg afgesloten.

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, garageboxen en instellingen blijven (met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Tijdens de werkzaamheden vervallen er tijdelijk enkele parkeerplaatsen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Met verkeersborden op de locatie geven we de tijdelijke verkeersmaatregelen aan. Voor ieders veiligheid vragen je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.. 

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 
 

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm