Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Kapteynweg in Dordrecht

Werkzaamheden Eisingahof en Kapteynweg

Vanaf maandag 21 februari tot en met vrijdag 13 mei werkt aannemer Nijkamp in de Kapteynweg aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht.

Uitbreiden warmtenet

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer Nijkamp van maandag 21 februari tot en met vrijdag 13 mei nieuwe warmteleidingen aan in de Eisingahof en Kapteynweg om in de toekomst de flats aan de Kapteynweg aan te sluiten op het warmtenet

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden in de Eisingahof en Kapteynweg aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de werksleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en indien van toepassing ook de groenvoorziening.

Planning

Om de ingangen van de flats en zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar te houden, voeren we de werkzaamheden in 7 fases uit volgens de onderstaande planning (onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden en/of aanpassingen in de werkwijze):

fase van tot
Fase A         maandag 21 februari           vrijdag 4 maart
Fase B maandag 7 maart vrijdag 11 maart
Fase C maandag 14 maart vrijdag 25 maart
Fase D maandag 28 maart vrijdag 8 april
Fase E maandag 11 april vrijdag 22 april
Fase F maandag 25 april vrijdag 29 april
Fase G maandag 2 mei vrijdag 13 mei

Plattegrond van de Eisingahof en de Kapteynweg met daarop de werkgebieden en verkeersmaatregelen. 

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden Eisingahof en Kapteynweg in Dordrecht

Bereikbaarheid

invalideparkeerplaatsen

In het werkgebied zijn een aantal invalideparkeerplaatsen. Deze worden indien nodig verplaatst. Uiteraard zorgen we er voor dat deze goed bereikbaar zijn en zo dicht mogelijk bij de ingang van de flat komen. Gebruikers worden hier nog persoonlijk over geïnformeerd door HVC of de gemeente.

garageboxen

Voor een aantal huurders van een garagebox geven de werkzaamheden helaas tijdelijk extra overlast. Tijdens de uitvoering van Fase C en D is helaas de ruimte te krap om met een auto de garagebox in- en/of uit te rijden. Te voet of met de fiets blijven de garageboxen wel bereikbaar. 

Als gebruikers van deze garageboxen tijdens de betreffende uitvoeringsperiode de auto wilt blijven gebruiken, dan verzoeken wij hen om deze vóór de start van de werkzaamheden tijdelijk op de algemene parkeerplaats te parkeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden hangt aannemer Nijkamp ter herinnering een kaartje aan de betreffende garagedeuren met daarop de uitvoeringsdata. 

wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht, nood-/hulpdiensten, woningcorporatie Trivire en HVC Afvalinzameling.
 • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • Tijdens de uitvoering van Fase B is de ingang vanaf de Kapteynweg naar de Eisingahof afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via een tijdelijke inrit (zie plattegrond).
 • Tijdens de werkzaamheden vervallen er soms tijdelijk een aantal parkeerplaatsen.
 • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden plaatsen we de verkeersborden met daarop de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
 • Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
 • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. 
 • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur. 
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze. 

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm