Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Professor Waterinklaan in Dordrecht waar de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Werkzaamheden Oudelandstraat - Professor Waterinklaan

Vanaf maandag 6 februari tot en met vrijdag 28 april werkt aannemer Nijkamp aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht tussen de Oudelandstraat en de Professor Waterinklaan.

Uitbreiden warmtenet

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer Nijkamp tussen maandag 6 februari en vrijdag 28 april nieuwe warmteleidingen aan om de nieuwbouwwoningen in de Oudelandstraat aan te sluiten op het warmtenet Dordrecht in de Professor Waterinklaan.

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden

De werkzaamheden voeren we in verschillende fases uit. Zo beperken we zoveel mogelijk de overlast en kunnen we de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en inwoners, winkels, scholen, etc. garanderen. Op de plattegrond op deze pagina staan de fases en verkeersmaatregelen weergegeven.

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en afsluitingen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in een dichtbevolkt gebied heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid van woningen, winkels, scholen en de doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC werken daarom intensief samen om te komen tot de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering. Om de werkzaamheden uit te voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk/gedeeltelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

Hieronder staat per fase aangegeven wat je kan verwachten van de werkzaamheden.

Fase 1 - Jan Ligthartlaan
maandag 6 februari - vrijdag 24 februari

In deze fase leggen we de leidingen aan in het noordelijke deel van de rijbaan. Tijdens de werkzaamheden is het trottoir afgesloten en komen enkele parkeerplaatsen langs de Jan Ligthartlaan tijdelijk te vervallen. Het zuidelijke deel van de Jan Ligthartlaan blijft bereikbaar voor het doorgaande verkeer. Voor de inritten naar de parkeerplaatsen van de twee flats worden voorzieningen getroffen door de aannemer.

Fase 2 - Jan Lighartlaan (parkeerterrein)
donderdag 23 februari - vrijdag 3 maart

De leidingen worden in het parkeerterrein van de ‘VvE Jan Ligthartlaan 29-67’ aangelegd. Met de VvE zijn afspraken gemaakt over de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden.

Fase 3 - Dubbeldamseweg Zuid
dinsdag 28 februari - zaterdag 4 maart

In deze fase worden de leidingen in de zuidelijke rijbaan van de Dubbeldamseweg Zuid en het naastgelegen trottoir aangelegd. De noordelijke rijbaan is bereikbaar voor het doorgaande verkeer.

Fase 4 - Poelwijckstraat
maandag 20 maart - vrijdag 14 april

De leidingen worden aan de oostzijde van de straat aangelegd. Ook worden in deze fase leidingen in de noordelijke rijbaan van de Dubbeldamseweg Zuid aangelegd. De zuidelijke rijbaan is bereikbaar voor het doorgaande verkeer.

Fase 5 - Professor Waterinklaan
zaterdag 4 maart - zondag 5 maart

De oversteek van de Professor Waterinklaan wordt in het weekend uitgevoerd. Dan heeft het doorgaande verkeer zo min mogelijk last van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de Professor Waterinklaan afgesloten voor het verkeer. Er geldt dan een verkeersomleiding die ter plekke met borden staat aangegeven.

Fase 6 Professor Waterinklaan
maandag 6 maart - donderdag 23 maart
Fase 7 Professor Waterinklaan
donderdag 23 maart - vrijdag 7 april

De leidingen worden in het fietspad en trottoir aangelegd. Voetgangers worden omgeleid via het trottoir andere zijde van de Professor Waterinklaan. Voor het fietsverkeer wordt er een tijdelijk fietspad gemaakt op de rijbaan van de Professor Waterinklaan. Tijdelijke verkeerlichten zorgen voor een veilige doorstroming van het autoverkeer. Met het Wartburg College en de Ds. J. Borgermanschool zijn afspraken gemaakt over de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de scholen.

Plattegrond met daarop de locaties van de werkzaamheden tussen de Oudelandstraat en de Professor Waterinklaan

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht en de nood- en hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, winkels en scholen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • De genoemde data zijn onder voorbehoud. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm