Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Planetenlaan in Dordrecht

Werkzaamheden Planetenlaan

Vanaf dinsdag 30 augustus tot en met vrijdag 14 oktober werkt aannemer Nijkamp in de Planetenlaan aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht om het winkelcentrum Sterrenburg aan te sluiten.

Uitbreiden warmtenet

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer Nijkamp van dinsdag 30 augustus tot en met vrijdag 14 oktober vanaf de parkeerplaats Planetenlaan aan de aanleg van nieuwe warmteleidingen om het Winkelcentrum Sterrenburg aan te sluiten op het warmtenet Dordrecht.

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we, indien van toepassing, de bestrating en/of de groenvoorziening.

Gebruikers scootmobielruimte

Om het Winkelcentrum Sterrenburg aan te kunnen sluiten op het warmtenet Dordrecht moet er ook een leiding van de parkeerplaats door de flat heen aangelegd worden. Na overleg met Trivire doen we dit door de scootmobielruimte. Maak je gebruik van een opstalplaats voor een scootmobiel? Dan zorgen wij ervoor dat de ruimte altijd bereikbaar blijft en dat de scootmobielen altijd opgeladen kunnen worden. Om de scootmobielen stofvrij te houden dekken wij deze af. Heb je hierbij hulp nodig? Vraag dan één van onze collega's.

Plattegrond van de Planetenlaan en omgeving met daarop de werkgebieden en verkeersmaatregelen. 

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Planetenlaan in Dordrecht

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met woningcorporatie Trivire, de gemeente Dordrecht en nood-/hulpdiensten.
 • Woningen, bedrijven en winkels blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven. De invalidenparkeerplaatsen worden in overleg met de gebruikers tijdelijk verplaatst.
 • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
 • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
 • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.
 • Later in het project moeten we de levering van warmte en warm kraanwater tijdelijk onderbreken. U ontvangt enkele dagen voor de leveringsonderbreking hierover meer informatie van ons.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm