Foto van de locatie van de werkzaamheden in de W.H. Vliegenstraat in Dordecht

Werkzaamheden W.H. Vliegenstraat

Vanaf maandag 27 juni tot en met vrijdag 5 augustus werkt aannemer Nijkamp in de W.H. Vliegenstraat aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht.

Uitbreiden warmtenet

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer Nijkamp van maandag 27 juni tot en met vrijdag 5 augustus nieuwe warmteleidingen aan in de W.H. Vliegenstraat om het nog door woningcorporatie Woonbron te bouwen appartementencomplex in de toekomst aan te sluiten op het warmtenet Dordrecht.

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we, indien van toepassing, de bestrating en/of de groenvoorziening.

Plattegrond van de W.H. Vliegenstraat en omgeving met daarop de werkgebieden en verkeersmaatregelen. 

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de W.H. Vliegenstraat in Dordrecht

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er op de W.H. Vliegenstraat tijdelijk een aantal parkeerplaatsen die binnen het werkgebied vallen.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm