Auto's staan bij containers op het afvalbrengstation om grof afval in te leveren

Start proef met vergoeding op inlevering lachgascilinders

Van maandag 13 november 2023 tot vrijdag 22 december 2023 krijgt iedere particulier die een lachgascilinder van minimaal 1,25 kilogram komt inleveren bij het afvalbrengstation in Velsen-Zuid 5 euro contant uitbetaald. We willen er daarmee voor zorgen dat er minder lachgascilinders tussen het restafval terechtkomen. Restafval wordt namelijk verbrand en verdwaalde lachgascilinders zijn de oorzaak van een flinke hoeveelheid explosies in de ovens van de afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Donderdag 9 november 2023

Veiligheidsrisico’s

Sinds het begin van dit jaar hebben alle Nederlandse afvalverwerkers te maken met ontploffende lachgascilinders in hun verbrandingsinstallaties. Dit probleem is ontstaan na het verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas per 1 januari. Afgedankte lachgascilinders worden momenteel massaal bij het restafval of in de openbare ruimte gedumpt en komen uiteindelijk in de ovens terecht. De explosies in de verbrandingsinstallaties leiden tot grote veiligheidsrisico’s voor medewerkers en hoge kosten voor reparatie en stilstand. Met het uitreiken van contant geld gaan wij over tot extra maatregelen om de lachgascilinders uit de ovens te weren. De totale schade van de ontploffingen loopt volgens het bedrijf namelijk in de miljoenen euro’s. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de cilinders uit het afval te sorteren. Dat heeft effect, maar zorgt ook extra kosten. Wij kiezen er daarom voor om een forse beloning te gaan verstrekken aan degene die een lachgascilinder komt inleveren.

Inleveren in plaats van weggooien

Met de tijdelijke vergoeding in Velsen willen we inwoners nog maar eens stimuleren lachgascilinders bij het afvalbrengstation in te leveren en niet bij het restafval te gooien. De cilinders kunnen tijdens de reguliere openingstijden van het afvalbrengstation Velsen-Zuid aan de Amsterdamseweg 10 worden ingeleverd. Iedereen met een lachgascilinder van 1,25 kilogram of meer is van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur van harte welkom. We nemen in Velsen alleen gebruikte cilinders van particulieren in, die daarna worden afgevoerd naar een speciale verwerker. Om te voorkomen dat deze vorm van vergoeden leidt tot een lucratief verdienmodel, hebben we voorlopig een plafond gesteld aan het bedrag dat men kan ontvangen. Maximaal vijf stuks per persoon per dag worden contant vergoed, ook al brengt men er meer. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd van de aanbieders.

Voorwaarden voor inlevering tegen vergoeding

  • De vergoeding geldt van 13 november 2023 tot 22 december 2023 en is alleen voor inwoners van de gemeente Velsen, Heemskerk en Beverwijk, die in het bezit zijn van een HVC-afvalpas (dus geen bedrijven).
  • Per lachgascilinder wordt een bedrag van € 5,00 contant uitgekeerd.
  • Gastanks en andere containers vallen niet onder de vergoeding.
  • Het inleverpunt is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:00 – 18:15 uur.
  • Er worden per dag per pashouder maximaal 5 cilinders vergoedt (ook al brengt men er meer).
  • De ingeleverde cilinder moet gebruikt of leeg zijn en het ventiel moet zijn opengedraaid.
  • De ingeleverde cilinder moet een gewicht hebben van minimaal 1,25 kilogram.
  • HVC behoudt zich het recht voor cilinders te weigeren die niet overeenkomstig de voorwaarden worden ingeleverd, of de actie zonder voorafgaand bericht te annuleren.

Gerelateerd nieuws