""

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verwerken wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar. Hierbij komt veel warmte vrij. Met deze warmte kunnen we huizen en bedrijven verwarmen en we maken er elektriciteit van.

Elektriciteit

De warmte die bij de verwerking vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten en waterschappen. Maar ook aan woningen en bedrijven. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

Een deel van de warmte die bij het verwerken van restafval vrijkomt leveren we aan het warmtenet. Via ons warmtenet gaat warm water door leidingen naar huizen en bedrijven om deze te verwarmen. Je kunt onze installatie zien als een grote cv-ketel, maar dan zonder extra CO2 te produceren.

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.