werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Warmtenet Dordrecht

In Dordrecht zijn al veel woningen en gebouwen aardgasvrij. Ze maken gebruik van ons warmtenet. De komende jaren wil Dordrecht nog duurzamer worden. Samen met woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente Dordrecht breiden we het Dordtse warmtenet uit.

Warmte uit restafval

In Dordrecht levert HVC warmte uit afval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrand. Hier komt veel warmte bij vrij dat we via een warmtenet weer terugbrengen naar de stad om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dat is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 52% minder CO2-uitstoot op. 
 

""

Werken aan warmte

De afgelopen jaren is er in Dordrecht stap voor stap een hoofdtransportleiding van 22 kilometer aangelegd. Er ligt nu een mooie basis waar al een groot aantal woningen en gebouwen op aangesloten zijn én kunnen worden de komende jaren.

Uiteraard blijven wij niet stil zitten en werken we continue aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Via de onderstaande link lees je waar wij op dit moment werken aan het warmtenet Dordrecht.

Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Aansluiten op een warmtenet

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt of de plannen* voor de aanleg van een nieuw warmtenet

  • Ligt er bijvoorbeeld al een warmtenet in je straat? Dan is het in principe ‘eenvoudig’ om je woning aan te sluiten. Je betaalt dan een bijdrage in de aansluitkosten. 
  • Het moment van aansluiten bepalen de gemeente en HVC samen, eventueel in overleg met een woningcorporatie. Om de overlast en kosten te beperken proberen wij altijd om gelijktijdig meerdere woning in een straat aan te sluiten.
  • Ligt er nog geen warmtenet in je straat of buurt? Dan moet dit eerst aangelegd worden. Zo’n aanleg verloopt stapsgewijs en in overleg met de gemeente en omwonenden. 
  • Ga je wonen in een nieuwbouwwoning en wordt die aangesloten op een warmtenet? Dan regelt de projectontwikkelaar of woningcorporatie de aansluiting voor jou. Je hoeft je dan alleen maar bij ons aan te melden als nieuwe warmteklant.

Transitievisie Warmte

* Per 2021 heeft iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’. Hierin staat in welke wijk(en) een warmtenet kan komen.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm

Gerelateerde projecten

Warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht-Oost gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken.

Warmtenet Westland
Een foto vanuit de lucht welke de aanleg van ene warmtenet laat zien, de straat ligt open en met kranen worden de warmteleidingen in de grond geplaatst

Warmtenet Klapwijk

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan we samen met de betrokken partijen het plan uitwerken hoe de wijk Klapwijk aangesloten kan worden op een nie

Warmtenet Westland
""

Warmtenet Gorinchem

Gorinchem gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken.

Warmtenet Westland
Luchtfoto van de Gildenwijk in Gorinchem door fotograaf Erno Wientjes