Warmte aanvoer en afvoer

Warmtenet IJmond

In Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond) onderzoeken we samen met gemeenten en woningbouwcorporaties de haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening in het gebied.

Warmtenetwerk IJmond

Het gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit aan duurzame (rest)warmtebronnen, potentie voor geothermie, relatief hoge bebouwingsdichtheid en veel geclusterd corporatiebezit met renovatie- en nieuwbouwplannen. Hiermee zijn alle ingrediënten aanwezig die een start van een warmtenet in deelgebieden mogelijk maken.

Plattegrond warmtenetwerk IJmond

Samenwerken aan de verduurzaming

De ontwikkeling van het warmtenet is onderdeel van een bredere visie op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. We werken met ongeveer twaalf partijen samen aan dit project. Dit zijn onder andere de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, vier woningcorporaties (Woningbedrijf Velsen, Pré Wonen, Woon op Maat en Velison wonen) en producenten van (rest)warmte.
De ontwikkeling van warmtenet IJmond wordt medegefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een bijdrage vanuit de provincie Noord-Holland.
 

Logo's van Europese Unie en Provincie Noord-Holland

Hoe werkt een warmtenet?

Filmbestand
Volume
/
Video progress

Lokale duurzame energie

Bekijk al onze groene projecten in een compleet overzicht. 

Bekijk onze groene projecten
HVC helm

Gerelateerde projecten

Warmtenet Dordrecht

In Dordrecht zijn al veel woningen en gebouwen aardgasvrij. Ze maken gebruik van ons warmtenet.

Warmtenet Klapwijk
werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht-Oost gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken.

Warmtenet Klapwijk
Een foto vanuit de lucht welke de aanleg van ene warmtenet laat zien, de straat ligt open en met kranen worden de warmteleidingen in de grond geplaatst

Warmtenet Westland

In het Westland worden verschillende nieuwbouwprojecten gerealiseerd.

Warmtenet Klapwijk
Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet