overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar. Bij het verbranden van afval komt veel warmte vrij. Van deze warmte maken we warmte en elektriciteit.

Elektriciteit

De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten en waterschappen. Maar ook aan woningen en bedrijven. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

Bij het verbranden van restafval komt veel warmte vrij. Via ons warmtenet gaat warm water door leidingen naar huizen en bedrijven om deze te verwarmen. Je kunt onze installatie zien als een grote cv-ketel, maar dan zonder extra CO2 te produceren.

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Niet te recyclen restafval verbranden wij in onze afvalenergiecentrales. Bij de verbranding komt veel warmte vrij.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht