overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar. Bij het verbranden van afval komt veel warmte vrij. Van deze warmte maken we warmte en elektriciteit.

Elektriciteit

De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten en waterschappen. Maar ook aan woningen en bedrijven. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

Bij het verbranden van restafval komt veel warmte vrij. Via ons warmtenet gaat warm water door leidingen naar huizen en bedrijven om deze te verwarmen. Zie onze installatie als een grote cv-ketel, maar dan zonder extra CO2 te produceren.

Gerelateerde projecten

overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar
Groene stroom

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Link
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar
Groene stroom

Bio-energiecentrale

Met de bio-energiecentrale in Alkmaar produceren wij meer dan 200.000 MWh per jaar.

Link
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht
Groene stroom

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Link