Foto van blik afval dat gescheide is van het plastic en de drinkpakken

Kunststofsorteerinstallatie

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten. Al het plastic, blik en drinkpakken die wij inzamelen in Noord-Holland gaat naar onze kunststofsorteerinstallatie in Heerenveen. De installatie scheidt dit afval in 5 verschillende stromen en maakt het geschikt om weer te recyclen. 

Hoeveelheid

De KSI sorteert jaarlijks 65 kiloton kunststofverpakkingsafval.

Samenwerking

De kunststofsorteerinstallatie is van HVC, Omrin en Midwaste.

hoe gaat het sorteren van plastic in zijn werk?

Gerelateerde projecten

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Puinrecyclingsinstallatie
foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.