foto van bergen gesorteerd en verkleind puin afval, klaar voor hergebruik

Puinrecyclingsinstallatie

Samen met GP Groot hebben we een puinrecyclingsinstallatie bij Sortiva in Alkmaar. Puin- en steenachtige materialen zijn afkomstig van bouw-, sloop- en / of renovatieprojecten.

Puin duurzaam hergebruiken

Het puin bestaat voornamelijk uit schoonpuin, betonpuin, baksteenpuin en asfaltpuin. Met behulp van een breekinstallatie verkleinen we het puin. Vervolgens verwerken we het tot categorie-I-bouwstoffen in verschillende afmetingen.

Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten. Dit is materiaal in korrelvorm, of in de vorm van korrelig poeder met verschillende eigenschappen. Dit materiaal voldoet aan de normen voor een categorie-I-bouwstof. Het materiaal wordt hoofdzakelijk ingezet in de bouw- en de grond-, weg- en waterbouw.

Gerelateerde projecten

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Puinrecyclingsinstallatie
foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.

Kunststofsorteerinstallatie

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten.

Kunststofsorteerinstallatie
Foto van blik afval dat gescheide is van het plastic en de drinkpakken