foto van bergen gesorteerd en verkleind puin afval, klaar voor hergebruik

Puinrecyclingsinstallatie

Samen met GP Groot hebben we een puinrecyclingsinstallatie bij Sortiva in Alkmaar. Puin- en steenachtige materialen zijn afkomstig van bouw-, sloop- en / of renovatieprojecten. Het puin bestaat voornamelijk uit schoonpuin, betonpuin, baksteenpuin en asfaltpuin.

Puin duurzaam hergebruiken

Met behulp van een breekinstallatie verkleinen we het puin. Met deze installatie worden de laatste afvalstromen uit het betongranulaat gehaald. De lichte delen, zoals plastics en hout, gaan drijven en worden op deze wijze verwijderd. Zo is het granulaat nog schoner en beter toepasbaar voor de betonindustrie. 

Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten. Dit is materiaal in korrelvorm, of in de vorm van korrelig poeder met verschillende eigenschappen en afmetingen. Dit materiaal voldoet aan de normen voor een categorie-I-bouwstof. Het materiaal wordt hoofdzakelijk ingezet in de bouw- en de grond-, weg- en waterbouw.

Sortiva levert onder certificaat BRL2506-1. betongranulaat aan betonproducenten. Zij passen het granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. 

Gerelateerde projecten

Kunststofsorteerinstallatie

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten.

Houtrecylingsinstallatie
Foto van blik afval dat gescheide is van het plastic en de drinkpakken

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Houtrecylingsinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Houtrecylingsinstallatie
foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.