foto van bergen gesorteerd en verkleind puin afval, klaar voor hergebruik

Puinrecyclingsinstallatie

Samen met GP Groot hebben we een puinrecyclingsinstallatie bij Sortiva in Alkmaar. Puin- en steenachtige materialen zijn afkomstig van bouw-, sloop- en / of renovatieprojecten. Het puin bestaat voornamelijk uit schoonpuin, betonpuin, baksteenpuin en asfaltpuin.

Puin duurzaam hergebruiken

Met behulp van een breekinstallatie verkleinen we het puin. Met deze installatie worden de laatste afvalstromen uit het betongranulaat gehaald. De lichte delen, zoals plastics en hout, gaan drijven en worden op deze wijze verwijderd. Zo is het granulaat nog schoner en beter toepasbaar voor de betonindustrie. 

Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten. Dit is materiaal in korrelvorm, of in de vorm van korrelig poeder met verschillende eigenschappen en afmetingen. Dit materiaal voldoet aan de normen voor een categorie-I-bouwstof. Het materiaal wordt hoofdzakelijk ingezet in de bouw- en de grond-, weg- en waterbouw.

Sortiva levert onder certificaat BRL2506-1. betongranulaat aan betonproducenten. Zij passen het granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. 

Gerelateerde projecten

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Afvalsorteerinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Afvalsorteerinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Houtrecylingsinstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet mee kunt recyclen tot houtsnippers.

Afvalsorteerinstallatie
medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.