foto van de windmolen de boekel ik Alkmaar, op de achtergrond een blauwe lucht met wolken.

windpark Brielse Maasdijk

Met de ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk maken we belangrijke stappen om de doelstellingen van gemeente Nissewaard te behalen. Gemeente Nissewaard heeft de ambitie om in 2030 27% van de energie CO2 neutraal op te wekken. In 2050 moet dit 100% zijn.

duurzame investering

De vijf windturbines die wij ontwikkelen, hebben een gezamenlijk vermogen van maximaal 35 MW. Dit leidt tot een verwachte energieopbrengst van ongeveer 90.000 MWh per jaar, wat voldoende is om ruim 36.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Daarmee wordt dan 12% van de energieopwekking in de gemeente Nissewaard energieneutraal.

participeren en profiteren

De ontwikkeling en de uitvoering doen wij altijd in goed overleg met betrokken partners en de omwonenden, waarbij we de beste mix vinden tussen techniek, omgeving en samenwerking en we gezamenlijk maximaal bijdragen aan de reductie van CO2.

Het is voor ons belangrijk dat omwonenden kunnen meepraten en -denken over de invulling van het windpark en de omgeving. We willen bovendien dat omwoners van Voorne-Putten, door participatie, financieel kunnen profiteren van de opbrengsten van het windpark.

digitaal bezoekerscentrum

Omdat wij het belangrijk vinden dat omwonenden goed zijn, is er een digitaal bezoekerscentrum dat dag en nacht toegankelijk is. Hier kun je bijvoorbeeld de windmolens vanaf verschillende locaties zien, een agenda met bijeenkomsten bekijken en de vergunningsaanvraag inzien.

planning

Voordat de windturbines kunnen worden gebouwd, moet een aantal stappen worden doorlopen. Het windpark zit nog in de ontwikkelfase. De gemeenteraad van Nissewaard stelt uiteindelijk vast hoeveel turbines er komen, wat de exacte locatie is en hoe hoog ze worden. Voor het zover is, moet een vergunningstraject worden doorlopen. Op onze projectwebsite vind je meer informatie over de verschillende fases van het project.

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

windpark Westpoortweg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met HVC 4 windturbines plaatsen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied in Amsterdam-W

windpark Westpoortweg
Rioolwaterzuivering Amstel Gooi en Vecht