Ingezoomde foto van de wieken van een windmolen bij windpark Burgerveen

windpark Alton - in onderzoek

In het gebiedsakkoord Alton zijn afspraken gemaakt om 75% CO2 te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. De glastuinbouwbedrijven in het Alton-gebied in Heerhugowaard hebben een aantal jaar geleden HVC aangetrokken als partner in de energietransitie.

onderzoek naar passende oplossingen

In het glastuinbouwgebied wordt een derde van de energie in Heerhugowaard verbruikt. Verduurzaming van dit gebied is dan ook een speerpunt voor de gemeente Dijk en Waard die in 2019 een gebiedsakkoord sloot met de provincie Noord-Holland, HVC, gemeente Koggenland, Rabobank Alkmaar e.o., Ontwikkelingsbedrijf NHN, Greenport NHN en Ondernemersvereniging Alton (OVAL).

Samen met HVC is een warmtenet ontwikkeld voor de verwarming van de kassen en wordt gewerkt aan de afvang van CO2 bij HVC voor levering aan de glastuinbouw.

HVC was voor de glastuinbouwbedrijven een logische partner om ook windenergie mee te ontwikkelen. Om de CO2 doelstellingen te behalen, onderzoekt HVC nu of het ontwikkelen van windmolens haalbaar is. 

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.