Ingezoomde foto van de wieken van een windmolen bij windpark Burgerveen

windpark Alton - in onderzoek

In het gebiedsakkoord Alton zijn afspraken gemaakt om 75% CO2 te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. De glastuinbouwbedrijven in het Alton-gebied in gemeente Dijk & Waard hebben een aantal jaar geleden HVC aangetrokken als partner in de energietransitie.

onderzoek naar passende oplossingen

In het glastuinbouwgebied wordt een derde van de energie in Heerhugowaard verbruikt. Verduurzaming van dit gebied is dan ook een speerpunt voor de gemeente Dijk en Waard die in 2019 een gebiedsakkoord sloot met de provincie Noord-Holland, HVC, gemeente Koggenland, Rabobank Alkmaar e.o., Ontwikkelingsbedrijf NHN, Greenport NHN en Ondernemersvereniging Alton (OVAL).

Samen met HVC is een warmtenet ontwikkeld voor de verwarming van de kassen en wordt gewerkt aan de afvang van CO2 bij HVC voor levering aan de glastuinbouw.

HVC was voor de glastuinbouwbedrijven een logische partner om ook windenergie mee te ontwikkelen. Om de CO2 doelstellingen te behalen, onderzoekt HVC nu of het ontwikkelen van windmolens haalbaar is. 

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

windpark Brielse Maasdijk

Met de ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk maken we belangrijke stappen om de doelstellingen van gemeente Nissewaard te behalen. Gemeen

windpark Westpoortweg
foto van de windmolen de boekel ik Alkmaar, op de achtergrond een blauwe lucht met wolken.

windpark Westpoortweg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met HVC 4 windturbines plaatsen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied in Amsterdam-W

windpark Westpoortweg
Rioolwaterzuivering Amstel Gooi en Vecht