Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Regio Alkmaar groen verwarmd

Het warmtenet is aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. De geleverde warmte voor regio Alkmaar is daarmee volledig groen. 

Werken aan warmte

Al meer dan tien jaar is HVC het warmtenet stap voor stap aan het aanleggen in de regio. De hoofdtransportleiding is voorbij de 40 kilometer. Een groot aantal woningen en gebouwen is al aangesloten op het warmtenet en komende jaren voegen we daar nog vele aan toe. We werken continue aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van (nieuwbouw)woningen en bestaande bouw. 
 

Aansluiten van gebouwen en woningen

Het tracé van het warmtenet wordt bepaald in overleg tussen gemeenten, woningcorporaties en HVC. Langs het tracé sluiten we nieuwbouwprojecten aan. Daarnaast sluiten we bestaande bouw aan die gebruik maakt van een collectieve verwarmingsinstallatie. Denk aan complexen van woningcorporaties die gerenoveerd worden of waarvan de warmtebron aan vervanging toe is. Maar ook andere gebouwen met een collectief verwarmingssysteem kunnen worden aangesloten, zoals bedrijfspanden, gemeentelijke voorzieningen, scholen en andere instellingen.

Uitleg van deze kaart: Het warmtenet loopt van de bio-energiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar via de Boekelermeer, Overdie, Kooimeer, Oudorp, De Nollen en Vroonermeer naar Broek op Langedijk en Heerhugowaard. Het tracé wordt in fasen (tracédelen) aangelegd.

2022-06-01 Tracekaart warmtenet Alkmaar
Close
2022-06-01 Tracekaart warmtenet Alkmaar

Aansluiten op het warmtenet

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt of de plannen* voor de aanleg van een nieuw warmtenet.


Ligt er bijvoorbeeld al een warmtenet in je straat? Dan is het in principe ‘eenvoudig’ om je woning aan te sluiten. Je betaalt dan een bijdrage in de aansluitkosten. 
Het moment van aansluiten bepalen de gemeente en HVC samen, eventueel in overleg met een woningcorporatie. Om de overlast en kosten te beperken proberen wij altijd om gelijktijdig meerdere woning in een straat aan te sluiten.

Nog geen warmtenet in de buurt

Ligt er nog geen warmtenet in je straat of buurt? Dan moet dit eerst aangelegd worden. Zo’n aanleg verloopt stapsgewijs en in overleg met de gemeente en omwonenden. 

Nieuwbouw projecten

Ga je wonen in een nieuwbouwwoning en wordt die aangesloten op een warmtenet? Dan regelt de projectontwikkelaar of woningcorporatie de aansluiting voor jou. Je hoeft je dan alleen maar bij ons aan te melden als nieuwe warmteklant. 


* Per 2021 moet iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’ hebben gemaakt. Hierin staat in welke wijk(en) een warmtenet kan komen. Lees hier meer over op de website van je gemeente.

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler