Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Start aanleg warmtenet langs Westtangent Heerhugowaard

Start aanleg warmtenet langs Westtangent Heerhugowaard

dinsdag 06 maart 2018

Eind februari zijn de werkzaamheden gestart voor het aanleggen van het warmtenet langs de Westtangent in Heerhugowaard. De werkzaamheden, waarbij ruim 3 kilometer aan warmteleidingen wordt aangelegd, is naar verwachting in oktober afgerond. De warmteleidingen maken onderdeel uit van een totaal tracé van 8,5 kilometer dat wordt aangelegd richting het glastuingebied Alton in Heerhugowaard Noord.

Gedeeltelijke afzetting Westtangent

De werkzaamheden voor de aanleg  van de nieuwe warmteleidingen zijn 26 februari gestart langs de Westtangent in Heerhugowaard en duren tot oktober 2018. In verband met de werkzaamheden wordt de Westtangent, ter hoogte van de Koraal, gedeeltelijk afgezet. Omleidingen worden ingesteld en met routeborden aangegeven.

De route van het tracé

Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg, middels een open ontgraving, in het voetpad, parallel aan de Westtangent. Na 1 kilometer ten noorden daarvan maakt het tracé een oversteek naar de oostkant van de Westtangent door middel van een boring tot aan de Koraal. Vanaf de Koraal wordt aansluitend onder de Zuidtangent een boring gerealiseerd. Tot aan de Jupiterlaan ligt het tracé ten oosten van de Westtangent. Vervolgens worden de warmteleidingen doorgetrokken naar de Titanialaan, opnieuw door middel van een boring. Het tracé wordt vervolgens richting de Deimoshal aangelegd. Vanaf het Deimoshal terrein vervolgt het tracé zijn weg in de Deimoslaan en Hectorlaan en zal achterlangs het Trinitas College eindigen in de Van Benthuizenlaan.

Verduurzaming van gemeente Heerhugowaard

De geleverde groene warmte via het warmtenet levert een verduurzaming op voor de gehele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw in Heerhugowaard Noord kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten.

Warmtenet regio Alkmaar

Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om woningen en bedrijven te verwarmen. In 2017 werd ruim 11 km van het warmtenet in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard  aangelegd. De totale lengte van het warmtenet in deze regio wordt hiermee 31 km. De warmte komt vrij bij de verbranding van afvalhout in de bio-energiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar. Met de aansluiting van het warmtenet op de bio-energiecentrale is het warmtenet regio Alkmaar het meest duurzame warmtenet van Nederland. HVC draagt met het warmtenet bij aan de vergroening van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen.

Meer informatie

Informatie waaronder de planning, fasering en verkeersplannen worden gedeeld op www.warmtenetalkmaar.nl. Vragen over de werkzaamheden kunnen per e-mail gestuurd worden naar warmtenetalkmaar@hvcgroep.nl.