Links een boom in het midden een rivier op de achtergrond de afvalenergiecentrale van HVC in Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Op deze pagina zie je wat wij doen in de gemeente Dordrecht op het gebied van energie en hergebruik.

Afvalbrengstation

Afvalbrengstation Dordrecht

Afvalbrengstation Dordrecht
Baanhoekweg 8-12
3313 LA Dordrecht

Openingstijden
Let op: op feestdagen zijn de afvalbrengstations gesloten m.u.v. Bevrijdingsdag.

  • maandag t/m zaterdag: 09.00 tot 18.15 uur

Duurzame projecten van HVC in de regio

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Nieuws van HVC in deze regio