trein passeert zonnepark Amstelwijck

Zonnepark Amstelwijck

11.500 zonnepanelen op zonnepark Amstelwijck in Dordrecht wekken sinds 2021 groene stroom op, genoeg voor ongeveer 1.850 huishoudens.

inwoners doen mee

Sinds maart 2021 levert het zonnepark stroom. Het project stond open voor financiële participatie. 71 inwoners van Dordrecht hebben geïnvesteerd en profiteren zo mee van de opbrengsten van het park.

Samenwerking


Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en HVC, is initiatiefnemer van het zonnepark. ECD heeft als doel om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren.

Het is het tweede zonnepark waarvoor de Energiecoöperatie Dordrecht het initiatief nam. Eerder werd zonnepark Crayestein aangelegd.

zonnepark gaat op in het landschap

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de natuur. De sloten langs het zonnepark zijn verbreed en hebben een natuurvriendelijke oever. Het grasland tussen de zonnepanelen biedt leefruimte aan allerlei vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Bestaande bomen en struiken zijn het broedgebied voor verschillende soorten vogels en zijn daarom zoveel mogelijk behouden. De solitaire boom die midden op het zonnepark staat en typerend is voor de zeekleipolders van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden heeft een prominente plek op het zonnepark.

Impressie

""
""
""
""
Adres

Locatie

het zonnepark ligt op het terrein tussen de oostelijke afrit ’s-Gravendeel van de A16, de N3 en de spoorverbinding tussen Dordrecht en Breda

HVC illustratie Zonne energie CMYK

Aantal

11.500 zonnepanelen 

Elektriciteit

Verwachte opbrengst per jaar

4.600 MWh

Huis

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van 1.850 huishoudens

Co2

Vermeden uitstoot

1.955 ton CO2 per jaar

Auto

Vermeden uitstoot

gelijk aan ruim 800 auto's minder op de weg, die gemiddeld 25.000 km/jaar zouden rijden

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

Zonnepark Sunspace

HVC en de Stichting Energieneutraal Noord Flevoland hebben de handen ineen geslagen om zonnepark Sunspace te ontwikkelen.

Zonnepark Sunspace
Sunspace zonnepark tekening

zonnepark Noordermeerdijk

Langs de Noordermeerdijk, tussen de windmolens, in de gemeente Noordoostpolder bouwen we één van de grootste zonneparken van Nederland. Met 20

Zonnepark Sunspace
Schets zonnepark Noordermeerdijk