Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar werkt als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de omgeving. Wij verwerken hier afvalhout dat niet meer te hergebruikt kan worden en gedroogd slib. Dat zetten we weer om in elektriciteit en warmte.

niet-herbruikbaar afvalhout

In de bio-energiecentrale wekken we energie op met afvalhout dat op onze afvalbrengstations wordt ingeleverd. Het is sloophout uit de bouw en gebruikt hout dat al een leven heeft gehad, bijvoorbeeld als meubel of constructiemateriaal. Dit type hout is vaak bewerkt met verf of ander chemisch materiaal, waardoor je er geen nieuwe producten van kan laten maken. Daarnaast verwerken we gedroogd slib van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de bio-energiecentrale. Om het hout en het slib goed te kunnen verwerken heeft de bio-energiecentrale een uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Wil je meer weten? Bekijk dan de video via de link hieronder.

afvalhout

Hoe werkt de bio-energiecentrale

Bij het verbranden van niet-herbruikbaar afvalhout en gedroogd slib komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. Deze stoom zetten we in een stoomturbine om in elektriciteit. Deze groene elektriciteit leveren we onder meer aan onze aangesloten gemeenten en waterschappen die hun afval bij HVC aanleveren. Daarnaast gebruiken we een deel van de warmte voor het warmtenet. De opgewekte warmte bij de verbranding van niet-herbruikbaar afvalhout is volledig klimaatneutraal. Ons warmtenet Alkmaar is daarmee één van de duurzaamste warmtenetten van Nederland. 

shovel bio energiecentrale

productie van duurzame elektriciteit en warmte

In Alkmaar produceren wij met de bio-energiecentrale meer dan 170.000 MWh per jaar aan duurzame elektriciteit. Dit is genoeg om 50.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Met de warmte die vrijkomt na het opwekken van elektriciteit verwarmen we nog ruim 9.500 woningen en bedrijven.

Jaarlijkse verwerking en rendement

168
kiloton
afvalhout
10
kiloton
gedroogd slib
173
gigawattuur
warmte en elektriciteit

duurzaamheid

Bij het verbranden van biomassa komt CO2 vrij, waarom wordt dit dan toch als een CO2-neutrale energiebron gezien? Dit komt omdat er sprake is van een gesloten kring. De biomassa die verbrand wordt in de bio-energiecentrale heeft even veel CO2 uit de atmosfeer gehaald als dat er vrijkomt bij de verbranding. Die CO2 is vrij gekomen na verbranding wordt weer opgenomen door bomen en planten. Vandaar klimaat neutraal.  

Wat betekent dit voor de uitstoot?

De installatie voldoet aan de strenge Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties. Dit betekent dat we continu de uitstoot (emissies) van verschillende stoffen controleren. Bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof (stofdeeltjes in de lucht). Bij de verbranding komen ook stikstofoxiden vrij. Door een slim ontwerp van de bio-energiecentrale blijft de hoeveelheid stikstofoxides beperkt, waardoor de schadelijke uitstoot klein is. Daarnaast stoot de bio-energiecentrale geen geur uit.

leveren van CO2 aan tuinders

Op kleine schaal winnen we CO2 terug uit de gereinigde rookgassen van de bio-energiecentrale. Deze CO2 maken we vloeibaar en leveren  we aan een aantal glastuinbouwondernemers in Heerhugowaard. Glastuinbouwondernemers gebruiken deze CO2 om hun planten en groenten te laten groeien, in plaats van de fossiele CO2 die ze voorheen gebruikten door aardgas te verstoken.

Veelgestelde vragen

Wat wordt er verwerkt in de BEC? 

In de bio-energiecentrale afvalhout (B hout) en gedroogd slib verwerkt.  Het afvalhout of sloophout wordt ingezameld op de afvalbrengstations. Dit zijn bijvoorbeeld oude meubels, of constructiemateriaal en kan bijvoorbeeld geverfd zijn, waardoor er geen andere producten van kunnen worden gemaakt. Het gedroogde slib wordt aangeleverd door het waterschap Hollands Noorderkwartier.  

Hoeveel woningen kunnen worden verwarmd met de energie uit de BEC?

Met de warmte die vrij komt uit de bio-energiecentrale kunnen ongeveer 12.000 woningen worden verwarmd in regio Alkmaar.  

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.