foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken. Dit doen wij samen met Boskalis Environmental.

Hergebruiken van bodemas

Wij verzamelen al jouw afval zoveel mogelijk gescheiden in, want daarvan maken we weer nieuwe producten. Het afval dat je niet kunt hergebruiken, restafval, verbranden we en winnen er zoveel mogelijk energie uit terug. Na de verbranding blijft er een deel over dat niet verbrandt: steenachtige materialen, keramiek, glas en metaaldelen. Dit heet bodemas, ook wel bekend als afvalslakken.

Samen met het in grondreiniging gespecialiseerde Boskalis Environmental hebben we, als eerste ter wereld, een installatie gemaakt die bodemas wast. Daarmee ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als fundering onder wegen en fietspaden, of toepassen in asfalt en beton. 

hoe de reiniging werkt.

Na verbranding verdwijnt de bodemas via een transportband in een grote wastrommel. Daarin wordt de bodemas gewassen. Ook wordt grof materiaal als grind gescheiden van fijn zand en slib. Daarna wordt het slib met verontreinigde delen gescheiden van het zand. Het verontreinigde slib, waar we niks meer mee kunnen, gaat naar de stortplaats. Gewassen zand en grind worden nog eens nagespoeld en komen aan het eind weer samen. Zo vormen ze de nieuwe bouwstof. 

waardevolle metalen.

En het mooie is dat met deze techniek jaarlijks duizenden kilo’s extra waardevolle metalen uit de bodemas terug te winnen zijn, zoals zilver, koper, lood en aluminium. Zo is het wassen van bodemas een mooi voorbeeld van de circulaire economie, waarin we producten en grondstoffen maximaal hergebruiken. 

Hergebruiken van bodemas

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.