Windmolen wiek vanaf boven met uitzicht richting Rotterdam

Windmolen Kralingseveer in Capelle aan den IJssel

Windmolen Kralingseveer ligt in Capelle aan den IJssel. De windmolen draait sinds 2016. Inclusief de wieken is hij bijna 150 meter hoog. 

Inwoners doen mee

Inwoners konden investeren in windmolen Kralingseveer. 312 mensen hebben geïnvesteerd en profiteren zo mee van de opbrengsten van de molen.

Samenwerking

Windmolen Kralingseveer staat op het terrein van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Het hoogheemraadschap, aandeelhouder van HVC, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Eén van haar doelen is om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die ze zelf verbruiken, duurzaam wordt opgewekt.

Adres

Locatie

In Capelle aan den IJssel, op het terrein van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

Windmolen

Aantal

1 windmolen

Elektriciteit

Verwachte opbrengst

6.000 MWh/ jaar

Huis

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van circa 2.400 huishoudens

Co2

Vermeden uitstoot

2.550 ton CO2 per jaar

Auto

Vermeden uitstoot

is gelijk aan bijna 1.100 benzineauto's minder op de weg (die jaarlijks 25.000 kilometer per jaar rijden)

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

windpark Brielse Maasdijk

Met de ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk maken we belangrijke stappen om de doelstellingen van gemeente Nissewaard te behalen. Gemeen

windpark Westpoortweg
foto van de windmolen de boekel ik Alkmaar, op de achtergrond een blauwe lucht met wolken.

windpark Westpoortweg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met HVC 4 windturbines plaatsen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied in Amsterdam-W

windpark Westpoortweg
Rioolwaterzuivering Amstel Gooi en Vecht