Ingezoomde foto van de wieken van een windmolen bij windpark Burgerveen

Windpark Burgerveen

In Burgerveen vlakbij Schiphol staan 6 windmolens op een rij. De 3 meest noordelijke molens zijn van ons.

Adres

Locatie

langs de A4 ter hoogte van Burgerveen

Offshore windpark Gemini

Aantal

3 windmolens

Elektriciteit

Gemiddelde opbrengst

5.541 MWh per jaar

Huis

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van circa 2.235 huishoudens

Co2

Vermeden uitstoot

2.355 ton CO2 per jaar

Auto

Vermeden uitstoot 2021

gelijk aan 990 benzineauto's jaarlijks minder op de weg, die 25.000 km per jaar zouden rijden

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

windpark Brielse Maasdijk

Met de ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk maken we belangrijke stappen om de doelstellingen van gemeente Nissewaard te behalen. Gemeen

Windmolen Middelharnis
foto van de windmolen de boekel ik Alkmaar, op de achtergrond een blauwe lucht met wolken.

windpark Westpoortweg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met HVC 4 windturbines plaatsen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied in Amsterdam-W

Windmolen Middelharnis
Rioolwaterzuivering Amstel Gooi en Vecht