foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken. Dit doen wij in samenwerking met Boskalis.

Hergebruiken van bodemas

Wij verzamelen al jouw afval zoveel mogelijk gescheiden in, want daarvan maken we weer nieuwe producten. Het afval dat je niet kunt hergebruiken, restafval, verbranden we en winnen er zoveel mogelijk energie uit terug. Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel bekend als afvalslakken.

Samen met baggerspecialist Boskalis Environmental hebben we, als eerste ter wereld, een installatie gemaakt die bodemas wast. Daarmee ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als fundering onder wegen en fietspaden, of toepassen in asfalt en beton. 

hoe de reiniging werkt.

Na verbranding verdwijnt de bodemas via een transportband in een wastrommel. Die scheidt grof grind van fijn zand en slib. Daarna wordt het slib met verontreinigde delen gescheiden van het zand. Het verontreinigde slib, waar we niks meer mee kunnen, gaat naar de stortplaats. Gewassen zand en grind worden nog eens nagespoeld en komen aan het eind weer samen. Zo vormen ze de nieuwe bouwstof. 

waardevolle metalen.

En het mooie is dat er jaarlijks duizenden kilo’s extra waardevolle metalen uit de bodemas terug te winnen zijn, zoals zilver, koper, lood en aluminium. Zo is het wassen van bodemas een mooi voorbeeld van de circulaire economie, waarin we producten en grondstoffen maximaal hergebruiken. 

Hergebruiken van bodemas

Van bodemas naar Prinses Amaliaviaduct

Gerelateerde projecten

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Houtrecylingsinstallatie
""

Houtrecylingsinstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet mee kunt recyclen tot houtsnippers.

Houtrecylingsinstallatie
medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.