medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.

Houtrecyclinginstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet meer kunt recyclen tot houtsnippers. 

Van afvalhout naar energie

B-hout is bouw- en sloophout en afval van de houtverwerkende industrie. Vroeger werd dit als afval gezien. Tegenwoordig bewerken we dit niet-recyclebare afvalhout tot brandstof voor bio-energiecentrales. De 142 meter lange installatie heeft een verwerkingscapaciteit van maar liefst 70.000 kilogram per uur. De houtsnippers uit de houtrecyclinginstallatie verbranden we in onze bio-energiecentrale, dat daarmee groene stroom en warmte opwekt.

Gerelateerde projecten

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Puinrecyclingsinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie