werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Warmtenet regio Dordrecht

Dordrecht wil nog duurzamer worden. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. De Gemeente Dordrecht, aangrenzende gemeenten, woningcorporaties Woonbron en Trivire zetten zich daarom samen met HVC in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut.

Schonere energie dichtbij

In Dordrecht levert HVC warmte uit niet-herbruikbaar afval. Warmte die anders verloren gaat. Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het restafval verwarmen we, via het warmtenet, woningen en gebouwen. Zo besparen de gemeenten veel energie en leveren ze tegelijkertijd een significante bijdrage aan de verduurzaming. Elke aansluiting levert tot 75% schonere energie op, wat gelijk staat aan de plaatsing van 22 zonnepanelen of 14.000 niet gereden autokilometers.

Co2

C02-reductie

Tot maar liefst 52% minder CO2-uitstoot vergeleken met warmte uit gas.

 

 

Restwarmte

Lengte tracé

  22 kilometer aangelegd

Unieke aansluitingen

De aanleg verloopt stapsgewijs in overleg met de gemeente en omwonenden. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Dordrecht gaat het warmtenet ook naar bestaande gebouwen, zoals:

  • Johan de Witt-gymnasium
  • de Duurzaamheidsfabriek
  • Schouwburg Kunstmin
  • het Energiehuis
  • Woonzorgcentrum Het Stadswiel  
  • Villa Augustus (de Watertoren)  
  • Albert Schweizer ziekenhuis  
  • Zorgcentrum De Linde  
  • Bioscoop Kinepolis

Wil je meer weten over welke straten en wijken al aangesloten zijn? Wat in ontwikkeling is? Waar aanlegwerkzaamheden zijn?

Kaart van het warmtenet

Download de tracékaart en krijg in een indruk waar het warmtenet ligt. Wij werken deze kaart regelmatig bij.

Gerelateerde projecten

foto van de warmte- koudeoplslag installatie in Emmeloord
Warmte

Warmte- en koudeopslag Emmeloord

We verwarmen in Emmeloord zwembad Bosbad en de sporthal door duurzame warmte- en koudeopslag (WKO).

 

Link
Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek
Warmte

Warmtenet regio Alkmaar

We werken hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar.

Link