Schets zonnepark Noordermeerdijk

zonnepark Noordermeerdijk

Langs de Noordermeerdijk, tussen de windmolens, in de gemeente Noordoostpolder bouwen we één van de grootste zonneparken van Nederland. Met 200.000 zonnepanelen en een vermogen van ongeveer 100 megawatt, wekken straks circa 92 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar op. Dat is genoeg om 37.000 huishoudens van energie te voorzien.

gemeente Noordoostpolder energieneutraal

De gemeente Noordoostpolder wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die dan gebruikt wordt, duurzaam is opgewekt. De gemeente heeft het gebied tussen en direct naast de windmolens aan de Noordermeerdijk aangewezen om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken. Deze gronden zijn versnipperd en daarom minder rendabel voor agrarisch gebruik. Al sinds 2017 zijn wij samen met overheden en lokale ondernemers bezig om dit idee, voor een grootschalig zonnepark naast de windmolens, verder te ontwikkelen. Dit zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Noordoostpolder.

inwoners doen mee

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden van zonnepark Noordermeerdijk meedenken bij het ontwerp en meeprofiteren van de opbrengsten. Voor de realisatie van zonnepark Noordermeerdijk werken we samen met een groep van 11 lokale grondeigenaren die mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar van het zonnepark zijn. En als het zonnepark straks groene stroom opwekt, kunnen omwonenden hier ook van profiteren. Zij kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Daarnaast levert het zonnepark een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder. Het geld in dit fonds is bedoeld om de Noordoostpolder verder te verduurzamen.

Via onze projectwebsite en de nieuwsbrief, houden we je als eerst op de hoogte van nieuwtjes.

zonnepark dat opgaat in het landschap

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het dijklandschap, en met de natuur. De sloten tussen de zonnevelden krijgen een natuurlijke, verbrede oever. Deze drassige rand geeft meer ruimte voor waterdieren, -planten en oevervogels. Daarnaast komt een groenstrook tussen de dijk en de onderhoudsweg die wordt ingericht als natuurlijk en kruidenrijk grasland. Tussen de panelenrijen laten we overigens ruimte voor lichtval op de grond – belangrijk voor natuur en bodemkwaliteit. In totaal leggen wij 9 hectare extra groen aan.

Gerelateerde projecten

Zonnepark Sunspace

HVC en de Stichting Energieneutraal Noord Flevoland hebben de handen ineen geslagen om zonnepark Sunspace te ontwikkelen.

Zonnepark Sunspace
Sunspace zonnepark tekening

Zonnepark Amstelwijck

11.500 zonnepanelen op zonnepark Amstelwijck in Dordrecht wekken sinds 2021 groene stroom op, genoeg voor ongeveer 1.850 huishoudens.

Zonnepark Sunspace
trein passeert zonnepark Amstelwijck