Sunspace zonnepark tekening

Zonnepark Sunspace

HVC en de Stichting Energieneutraal Noord Flevoland hebben de handen ineen geslagen om zonnepark Sunspace te ontwikkelen. Het zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder. Sunspace wordt aangelegd op het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse.

ontwikkeling zonnepark

In mei 2023 werd gestart met het bouwklaar maken van het 250.000 m2 grote terrein. Er werden 12.000 funderingspalen geslagen en de onderconstructie werd opgebouwd. Inmiddels is het eerste paneel geplaatst en is het plaatsen van de overige 73.999 panelen in volle gang. Daarnaast zijn er nog een paar stappen te nemen voordat het zonnepark opent. Bijvoorbeeld het plaatsen van omvormers en het aanleggen van kabels. Hierna worden onder andere het schakelstation en de transformatorstations geplaatst. Uiteindelijk wordt alles aangesloten en getest.

vermijden van CO2

Vanaf het voorjaar van 2024 wekken de 74.000 zonnepanelen, met een vermogen van 46 MWp, jaarlijks circa 43 miljoen kilowattuur groene zonnestroom op. Dat is genoeg om 17.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien en ruim 18.000 ton CO2 uitstoot te vermijden.

inwoners profiteren mee

Een belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van duurzame energie projecten van HVC is dat bewoners meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Bij zonnepark Sunspace kan dat op de volgende manieren:

  • Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Om als eerste op de hoogte te zijn van de mogelijkheden hiervan kunnen omwonenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het zonnepark op www.sunspace.nl.
  • Het zonnepark levert een jaarlijkse bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.
  • Als het zonnepark winst maakt, gaat er een bijdrage naar de SENF. Hiermee gaat de stichting lokale projecten voor inwoners in de polder realiseren.

zonnepark dat past in het landschap

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.

Adres

Gemeente Noordoostpolder

Op het NLR-terrein in Marknesse

HVC illustratie Zonne energie CMYK

74.000 zonnepanelen

wekken genoeg duurzame stroom op voor 17.000 huishoudens

wij helpen met lokale oplossingen.

Met zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

meer voor gemeente & waterschappen
je ziet de zonnepanelen van de zonneweide en daartussen lopen 11 bezoekers van de open dag

Gerelateerde projecten

zonnepark Noordermeerdijk

Langs de Noordermeerdijk, tussen de windmolens, in de gemeente Noordoostpolder bouwen we één van de grootste zonneparken van Nederland. Met 20

Zonnepark Amstelwijck
Schets zonnepark Noordermeerdijk

Zonnepark Amstelwijck

11.500 zonnepanelen op zonnepark Amstelwijck in Dordrecht wekken sinds 2021 groene stroom op, genoeg voor ongeveer 1.850 huishoudens.

Zonnepark Amstelwijck
trein passeert zonnepark Amstelwijck