luchtfoto van Sliedrecht

Overzicht van onze warmtenetten

Op de onderstaande kaart zie je waar in Nederland onze warmtenetten liggen. De zwarte leidingen zijn de (primaire) hoofdleidingen. De rode de secundaire leidingen die naar de woonwijken en woningen lopen. Ook lees je op deze pagina meer informatie over in welke gemeenten we nieuwe warmtenetten ontwikkelen en aanleggen.

warmtenetkaart

onze warmtenetten

warmtenet Alkmaar

De bio-energiecentrale verwarmt sinds 2018 het warmtenet in Alkmaar. Dit warmtenet kwam tot stand door meerdere partijen: gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, woningcorporaties Woonwaard, Van Alckmaer voor Wonen, Woonstichting Langedijk, Kennemer Wonen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton. Lees meer over warmtenet Alkmaar.  

warmtenet Assendelft

In de gemeente Zaanstad beheren we een warmtekrachtkoppeling en het bijbehorende warmtenet.

warmtenet De Lier (in ontwikkeling)

In het Westland aan de oostzijde van De Lier hebben verouderde kassencomplexen ruimte gemaakt voor de nieuwbouwlocatie 'Liermolen-Molensloot'. Het deelproject De Liermolen bestaat uit 345 woningen. De bouw van de (uiteraard) aardgasvrije woningen start medio 2020. Wij zijn als energiepartner betrokken bij het project. We zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet De Lier. Totdat er een duurzame warmtebron beschikbaar is, zorgt een tijdelijke warmtecentrale voor de warmtevoorziening.

warmtenet Den Helder (in onderzoek)

In Den Helder onderzoeken we samen met de gemeente en zeven partners de haalbaarheid van een warmtenet met aardwarmte als duurzame bron. We bekijken of er voldoende warmte in de diepe ondergrond zit. Ook onderzoeken we, hoe we dat kunnen gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen, zoals we dat ook in het Westland doen.

warmtenet Dordrecht

De afgelopen jaren zijn er in Dordrecht al circa 5.500 woningen aangesloten op het warmtenet Dordrecht en zijn daarmee al aardgasvrij. De komende jaren wil Dordrecht nog duurzamer worden. Daarom werken woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente en HVC intensief samen aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht. Zo willen we de ongebruikte energie uit de regio nuttig inzetten. Lees meer over warmtenet Dordrecht

warmtenet Gorinchem (in ontwikkeling)

Samen met de gemeente, woningcorporatie Poort6, waterschap Rivierenland, netwerkbeheerder Stedin en de provincie Zuid-Holland wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van warmtenet Gorinchem. De aanleg start begin 2022 om daarna circa 1.000 (huur)woningen aardgasvrij te maken. Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) wordt de duurzame bron van dit warmtenet. Daarbij wordt warmte uit het Gorinchemse (riool)afvalwater gehaald. Totdat deze bron gebouwd is, zorgt een tijdelijke warmtecentrale voor de warmteproductie. Lees meer over warmtenet Gorinchem.

warmtenet ’s-Gravenzande (in ontwikkeling)

In ’s-Gravenzande werken we langs de Rijnvaartweg in verschillende deelprojecten aan het nieuwbouwproject ‘Rijnvaart’. 250 woningen en appartementen maken we gereed voor een aardgasvrije toekomst door deze aan te sluiten op ons warmtenet. Een tijdelijk warmtecentrale zetten we in tot de duurzame bron beschikbaar is. Meer over de aanleg van het warmtenet. 

warmtenet Heerhugowaard 

De Rivierenwijk in Heerhugowaard verandert de komende jaren flink. We werken samen met de gemeente en woningcorporatie Woonwaard aan het aardgasvrij maken van 500 huurwoningen en 500 particuliere woningen. De eerste huurwoningen zijn sinds oktober 2019 aangesloten op het warmtenet Heerhugowaard en krijgen duurzame warmte van onze bio-energiecentrale in Alkmaar. Lees meer op warmtenet Heerhugowaard

warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht (in ontwikkeling)

In Hendrik-Ido-Ambacht komen in de wijk De Volgerlanden vier nieuwe dorpskernen. De 900 nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gebouwd en krijgen een aansluiting op een warmtenet van HVC. We onderzoeken of op termijn de warmte uit de naastgelegen rivier De Noord onttrokken en gebruikt kan worden als duurzame warmtebron. Deze techniek heet 'Thermische Energie uit Oppervlaktewater' (TEO). De warmte uit het oppervlaktewater zorgt voor een basistemperatuur. Die temperatuur wordt met een warmtepomp verhoogd tot de gewenste temperatuur om het warmtenet mee te voeden en de woningen te verwarmen. Totdat de TEO-bron gereed is, maken we gebruik van een tijdelijke warmtecentrale. 

warmtenet Hoorn (in onderzoek)

We onderzoeken de haalbaarheid van een warmtenet voor gemeente Hoorn met aardwarmte als duurzame bron. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling van gemeente Hoorn om in 2040 energieneutraal te zijn.

warmtenet IJmond (in onderzoek)

In Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond) onderzoeken we de haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het levert een belangrijke bijdrage aan de regionale klimaatdoelstelling. We onderzoeken of naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron, het  toekomstige warmtenet te voeden is met de bestaande aardwarmtebron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook bekijken we de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Riothermie (warmte uit rioolwater).

warmtenet Sliedrecht (in ontwikkeling)

Sliedrecht wordt een volledig energieneutrale gemeente. Met bewoners, gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen, Stedin en het Regionaal Energieloket werken wij samen aan deze nieuwe toekomst. Woningen, zowel huur als koop, voorzien we via een warmtenet van duurzame warmte. Begin 2018 startte de aanleg van het warmtenet voor fase 1 van het nieuwbouwproject Staatliedenbuurt. In 2020 leveren we fase 2 en de renovatiewoningen van fase 3 op. De eerste 320 huur- en koopwoningen sluiten dan aan op het warmtenet Sliedrecht. Ook in Vogelbuurt-Zuid is in 2020 gestart met de aanleg van een warmtenet om vijf appartementencomplexen van Tablis Wonen aardgasvrij te maken. We onderzoeken met de gemeente of in de toekomst een aardwarmtebron het warmtenet kan voorzien van duurzame warmte. Tot die tijd maken we gebruik van tijdelijke warmtecentrales. Lees meer op warmtenet Sliedrecht.

warmtenet Zwijndrecht (in ontwikkeling)

In Zwijndrecht is begin 2020 een begin gemaakt met de start van het warmtenet. De nieuwbouwappartementen van het project Koningshof worden als eerste aangesloten. Samen met de gemeente en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 bekijken we welke woningen we nog meer aan kunnen sluiten. Ook onderzoeken we of er restwarmte uit de industrie of Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) als warmtebron voor het warmtenet kan dienen.

Warmte van HVC

Word jij binnenkort aangesloten op het warmtenet, meld je dan nu aan als klant. 

Meld je aan
Afbeelding van een witte radiator die warmte afgeeft