luchtfoto van Sliedrecht

Overzicht van onze warmtenetten

Op de onderstaande kaart zie je waar in Nederland onze warmtenetten liggen. De blauwe lijnen geven aan waar het warmtenet ligt. Ook lees je op deze pagina meer informatie over in welke gemeenten we nieuwe warmtenetten ontwikkelen en aanleggen.

warmtenetkaart

warmtenet Alkmaar

De bio-energiecentrale verwarmt sinds 2018 het warmtenet in Alkmaar. Dit warmtenet kwam tot stand door gemeenten: Alkmaar, Heiloo en Dijk en Waard. Maar ook woningcorporaties: Woonwaard, Van Alckmaer voor Wonen, Woonstichting Langedijk, Kennemer Wonen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton.

warmtenet Assendelft

In de gemeente Zaanstad beheren we een warmtekrachtkoppeling en het bijbehorende warmtenet.

warmtenet De Lier

In het Westland aan de oostzijde van De Lier hebben verouderde kassencomplexen ruimte gemaakt voor de nieuwbouwlocatie 'Liermolen-Molensloot'. Het deelproject De Liermolen bestaat uit 345 aardgasvrije woningen. Wij zijn als energiepartner betrokken bij het project en verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet. De woningen worden vanuit Trias Westland voorzien van duurzame aardwarmte.

warmtenet Den Helder (in onderzoek)

In Den Helder onderzoeken we samen met de gemeente en zeven partners de haalbaarheid van een warmtenet met aardwarmte als duurzame bron. We bekijken of er voldoende warmte in de diepe ondergrond zit. Ook onderzoeken we, hoe we dat kunnen gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen, zoals we dat ook in het Westland doen.

warmtenet Dordrecht

De afgelopen jaren zijn er in Dordrecht al circa 5.500 woningen aangesloten op het warmtenet Dordrecht en zijn daarmee al aardgasvrij. De komende jaren wil Dordrecht nog duurzamer worden. Daarom werken woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente en HVC intensief samen aan de uitbreiding van het warmtenet Dordrecht. Zo willen we de ongebruikte energie uit de regio nuttig inzetten. 

warmtenet Gorinchem

Samen met de gemeente, woningcorporatie Poort6, waterschap Rivierenland, netwerkbeheerder Stedin en de provincie Zuid-Holland leggen we warmtenet Gorinchem aan. De aanleg start medio 2022 om daarna circa 1.000 (huur)woningen aardgasvrij te maken. Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) wordt de duurzame bron van dit warmtenet. Daarbij halen we warmte uit gezuiverd rioolwater.

warmtenet Heerhugowaard

De Rivierenwijk in Heerhugowaard verandert de komende jaren flink. We werken samen met de gemeente en woningcorporatie Woonwaard aan het aardgasvrij maken van 500 huurwoningen en 500 particuliere woningen. De eerste huurwoningen zijn sinds oktober 2019 aangesloten op het warmtenet Heerhugowaard en krijgen duurzame warmte van onze bio-energiecentrale in Alkmaar.

warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht komen in de wijk De Volgerlanden vier nieuwe dorpskernen. De 900 nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gebouwd en krijgen een aansluiting op het warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht.  Tegelijkertijd werken HVC en de gemeente aan de ontwikkeling van een duurzame warmtebron. Uit het water van de naastgelegen rivier De Noord wordt warmte onttrokken. Deze warmte wordt met een warmtepomp verhoogd tot de gewenste temperatuur om het warmtenet mee te voeden en de woningen te verwarmen. Deze techniek heet 'Thermische Energie uit Oppervlaktewater' (TEO). Totdat de TEO-bron gereed is, maken we gebruik van een tijdelijk warmtestation. 

warmtenet Hoorn

We onderzoeken de haalbaarheid van een warmtenet voor gemeente Hoorn met aardwarmte als duurzame bron. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling van gemeente Hoorn om in 2040 energieneutraal te zijn.

warmtenet IJmond (in onderzoek)

In Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond) onderzoeken we de haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit warmtenet betekent een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het levert een belangrijke bijdrage aan de regionale klimaatdoelstelling. We onderzoeken of naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron, het  toekomstige warmtenet te voeden is met de bestaande aardwarmtebron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook bekijken we de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Riothermie (warmte uit rioolwater).

Warmtenet Klapwijk

In Pijnacker-Nootdorp hebben we samen met de betrokken partijen een plan uitgewerkt hoe de wijk Klapwijk aangesloten kan worden op een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Woningeigenaren kunnen in fase A de keuze maken voor een aansluiting op het warmtenet, met aardwarmte als duurzame bron. Als 50% van de woningeigenaren meedoet, starten we met de aanleg van het warmtenet.

warmtenet Papendrecht

De afgelopen jaren zijn samen met de gemeente en Woonkracht10 plannen gemaakt voor de aanleg van een warmtenet in Papendrecht. Inmiddels zijn de eerste drie huurderscomplexen aan de Constantijn Huygenslaan aangesloten. Begin 2024 heeft HVC het warmtenet Oostpolder (900 aansluitingen) overgenomen van Eneco. De komende jaren breiden we het warmtenet Papendrecht steeds verder uit en leggen we onder andere een hoofdtransportleiding aan door het dorp.

warmtenet Sliedrecht

Begin 2018 is een begin gemaakt om van Sliedrecht een volledig energieneutrale gemeente te maken. Met bewoners, gemeente en Tablis Wonen werken wij samen aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin nieuwe en bestaande woningen - zowel huur als koop - via warmtenet Sliedrecht duurzame warmte krijgen. Inmiddels zijn zo'n 900 woningen aangesloten op warmte.

In Sliedrecht zijn alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame warmtebron. Het kan alleen nog wel een aantal jaar duren voordat deze bron gereed is. Daarom maken we tot die tijd gebruik van tijdelijke (gasgestookte) warmtestations. In 2023/2024 verwachten we het warmtenet Sliedrecht te kunnen verduurzamen met warmte uit onze Slibverbrandingsinstallatie (SVI) aan de Baanhoekweg in Dordrecht.

warmtenet Westland

In ’s-Gravenzande werken we langs de Rijnvaartweg in verschillende deelprojecten aan het nieuwbouwproject ‘Rijnvaart’. 250 woningen en appartementen zijn aangesloten op het warmtenet Westland en klaar voor een aardgasvrije toekomst.

warmtenet Zwijndrecht (in ontwikkeling)

In Zwijndrecht is begin 2020 een begin gemaakt met de start van het warmtenet. De nieuwbouwappartementen van het project Koningshof zijn als eerste aangesloten op een tijdelijke warmtebron. Samen met de gemeente en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 zijn daarna verdere plannen gemaakt om woningen aardgasvrij te maken. Eind 2023 is gestart met de aanleg van het warmtenet in de wijken Walburg en Kort Ambacht. 

Warmte van HVC

Word jij binnenkort aangesloten op het warmtenet, meld je dan nu aan als klant. 

Meld je aan
Afbeelding van een witte radiator die warmte afgeeft