Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Hoe zit het nou? De ene zegt dat het beter is om thuis al het afval te scheiden. De ander weet het zeker; nascheiding  van afval levert meer op. Het is een onderwerp van gesprek op feestjes, op schoolpleinen en met de buren. Om de verschillen duidelijker te maken, laten wij u graag weten wat het standpunt van HVC en uw gemeente hier in is.

Nascheiding
Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Zo worden waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand. Lang niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald. Voornamelijk plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel worden bij nascheiding uit het restafval gehaald. Andere waardevolle afvalstromen zoals gft, textiel en papier/karton gaan verloren bij nascheiding.

Zelf doen (bronscheiding)
Als inwoners hun afval thuis zelf scheiden (bronscheiding), worden veel meer afvalsoorten gescheiden. Dan worden ook het gft, de etensresten en papier goed gescheiden. Het afval dat thuis door inwoners wordt gescheiden, is heel goed te recyclen. Daarbij komt dat dit een goedkopere manier is om het afval te recyclen in vergelijking met nascheiding.

Wat is beter?
Is het één dan beter dan het ander? Nee. HVC ziet nascheiding altijd als een aanvulling op  bronscheiding. In laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve èn goedkope manier om afval te scheiden. In flats en appartementen is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden.  Daar kan nascheiding een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, lege pakken en blik van deze locaties tóch te kunnen recyclen.

Oplossing voor flats
Om het restafval uit flats en appartementen te kunnen scheiden, bouwt HVC een scheidingsinstallatie. Hier vissen we waardevolle materialen zoals plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel uit het restafval waardoor we het kunnen recyclen. Dit is een duurdere oplossing dan afval scheiden aan huis via containers. Daarom doen we dit alleen waar het voor inwoners niet mogelijk is het afval zelf apart te houden.

Type huis bepaalt manier van afval scheiden
De beste manier van afval scheiden kan dus verschillen per type woning. Laagbouw? Dan bronscheiding. Het is een goedkope manier van afvalscheiden en het afval kan goed hergebruikt worden. Hoogbouw? Dan nascheiding. Plastic, blik en drinkpakken kunnen uit het restafval worden gehaald. De grondstoffen uit deze materialen kunnen nu worden hergebruikt in nieuwe producten. Een combinatie van bron- en nascheiding is wat HVC betreft de meest effectieve manier van afvalscheiden.

Milieu en portemonnee
De overheid wil ook dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen. De overheid heft belasting op het verbranden van restafval. Die belasting zal steeds hoger worden. Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. En hoeft er dus minder belasting te worden betaald. Het wordt dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu èn portemonnee.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.