Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

HVC reageert op uitzending van Kassa over afval

maandag 03 april 2017

In het programma Kassa, van 1 april 2017, is aandacht geweest voor het onderwerp afval scheiden. De argumenten om plastic aan huis te scheiden (bronscheiding), of machinaal door een nascheidingsinstallatie kwamen aan bod. HVC wil hier graag op reageren.

In het item wordt gemeente Amsterdam als voorbeeld genoemd bij het scheiden van plastic afval. Voor Amsterdam lijkt nascheiding de beste oplossing om plastic apart te recyclen. HVC is van mening dat de situatie van Amsterdam geen blauwdruk is voor alle andere gemeenten in Nederland. De situatie in Amsterdam is uniek door het grote percentage hoogbouw en het dichtbevolkte centrum. Hierdoor is bronscheiding feitelijk niet tot nauwelijks mogelijk.

De gemeenten van HVC zijn minder stedelijk en bevatten minder hoogbouw. HVC maakt onderscheid op basis van type bebouwing binnen de gemeente. Bronscheiding bij laagbouw, nascheiding bij hoogbouw.  Een combinatie van bronscheiding en nascheiding binnen één gemeente, is wat HVC betreft de meest effectieve manier van afvalscheiding. Bronscheiding waar het kan en nascheiding waar dat niet mogelijk is. 

Nascheiding is voor HVC altijd een aanvulling op bronscheiding. Diverse afvalstromen kunnen niet meer worden hergebruikt bij nascheiding. Een voorbeeld hiervan zijn gft en etensresten; alleen als dit apart wordt gehouden kan er compost van worden gemaakt. Ook papier raakt bij nascheiding sterk vervuild waardoor recycling niet mogelijk is.  

HVC kiest ervoor om gft, papier en plastic aan huis in te zamelen met behulp van een afvalbak. Restafval wordt  ontmoedigd door dit minder vaak op te halen, of een verzamelcontainer in de wijk te plaatsen. Dit voorkeursmodel leidt tot een stijging van gescheiden inzameling van gft en papier doordat inwoners bewuster omgaan met afval.  De kosten van bronscheiding zijn in de meeste gevallen lager dan nascheiding. HVC heeft beide manieren van afvalinzameling en afvalsortering in huis en we kunnen deze kosten goed met elkaar vergelijken. We hebben de mensen die het tegendeel beweren inmiddels uitgenodigd om onze sommen na te rekenen.

 

Zie ook