HVC locatie Alkmaar

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Niet te recyclen restafval verwerken wij in onze afvalenergiecentrales. Hierbij komt veel warmte vrij. Hiervan maken we elektriciteit en een deel van de warmte kunnen we gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven. En wat er na verwerking overblijft heet bodemas. Dat bestaat uit steenachtige materialen, keramiek, glas en metaaldelen. Daar halen we waardevolle metalen uit en van de rest maken we een zandvervanger.

Elektriciteit

De warmte die bij de verwerking vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

In Alkmaar en omgeving hebben we een warmtenet. De bron van het warmtenet is de bio-energiecentrale. Deze centrale verwerkt B-hout. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat als warm water via leidingen naar huizen en bedrijven. De afvalenergiecentrale levert warmte aan het warmtenet wanneer de bio-energiecentrale dat niet kan door onderhoud.

Bodemaswasinstallatie

Als eerste in de wereld ontwikkelden wij in samenwerking met Boskalis Environmental een installatie die de overgebleven bodemas wast. Hierdoor ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Het is vrij toe te passen in onder andere de wegenbouw. Onze eerste grote klant was het Havenbedrijf Rotterdam, voor de aanleg van het Amaliaviaduct op de Maasvlakte.

Een aantal vrachtwagen rijden over het amaliaviaduct waar bij de aanleg bodemas is gebruikta

Luchtkwaliteit

Het monitoren van de luchtkwaliteit is belangrijk. Jaarlijks voert Plant Research International (PRI), een onderdeel van Wageningen UR, een biomonitoringsonderzoek uit rond de afvalenergiecentrale in Alkmaar. Met biomonitoring wordt de luchtkwaliteit onderzocht. Planten en groenten helpen bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit. We doen dit al bijna 30 jaar en in al die jaren is er geen invloed geweest op de gewassen en melk! Wil je weten hoe dit onderzoek werkt? Lees dan hier verder.

Gerelateerde projecten

Co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
CO2 afvang