HVC locatie Alkmaar

Afvalenergiecentrale

Niet te recyclen restafval verwerken wij in onze afvalenergiecentrales. Hierbij komt veel warmte vrij. Hiervan maken we elektriciteit en een deel van de warmte kunnen we gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven. En wat er na verwerking overblijft heet bodemas. Dat bestaat uit steenachtige materialen, keramiek, glas en metaaldelen. Daar halen we waardevolle metalen uit en van de rest maken we een zandvervanger.

Elektriciteit

De warmte die bij de verwerking vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze aandeelhoudende gemeenten. 

Warmte

Van de warmte die overblijft na de verbranding wordt niet alleen elektriciteit gemaakt maar wordt ook gebruikt voor het warmtenet. De temperatuur van warmte uit een AEC is direct bruikbaar voor het warmtenet. In Alkmaar en omgeving hebben we een warmtenet. De bron van het warmtenet is de bio-energiecentrale. Deze centrale verwerkt niet herbruikbaar afvalhout en gedroogd slib. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat als warm water via leidingen naar huizen en bedrijven. De afvalenergiecentrale levert warmte aan het warmtenet wanneer de bio-energiecentrale dat niet kan door onderhoud. 

Bodemaswasinstallatie

Als eerste in de wereld ontwikkelde HVC in samenwerking met Boskalis Environmental een installatie die de overgebleven bodemas wast. Hierdoor ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Het is vrij toe te passen in onder andere de wegenbouw. Onze eerste grote klant was het Havenbedrijf Rotterdam, voor de aanleg van het Amaliaviaduct op de Maasvlakte.

Een aantal vrachtwagen rijden over het amaliaviaduct waar bij de aanleg bodemas is gebruikta

Luchtkwaliteit

Het monitoren van de luchtkwaliteit is belangrijk. Jaarlijks voert Plant Research International (PRI), een onderdeel van Wageningen UR, een biomonitoringsonderzoek uit rond de afvalenergiecentrale in Alkmaar. Met biomonitoring wordt de luchtkwaliteit onderzocht. Planten en groenten helpen bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit. We doen dit al bijna 30 jaar en in al die jaren is er geen invloed geweest op de gewassen en melk! Wil je weten hoe dit onderzoek werkt?

duurzaamheid

De duurzaamheid van de energie die vrijkomt is afhankelijk van de samenstelling van het restafval wat wordt gebruikt. In Nederland is onderzocht dat, ondanks afvalscheiding, er nog steeds veel biogeen (o.a. papier, hout, gft) afval wordt verbrand. Dit deel (gemiddeld 54% de laatste jaren) wordt geoormerkt als duurzame energie, het overige deel als fossiel.

inzet van de afvalenergiecentrale

HVC heeft twee afvalenergiecentrales (AEC) in gebruik. Eén in Alkmaar één en Dordrecht. Deze AEC zijn de aanjagers geweest van het ontwikkelen van ondertussen regionale warmtenetten in de regio Alkmaar en Dordrecht. Ondertussen zijn op onze locaties in Alkmaar en Dordrecht duurzamere warmtebronnen ontwikkelt. In Alkmaar is dat een bio-energiecentrale op B-hout (niet herbruikbaar afvalhout ingezameld in Nederland) en in Dordrecht een slibverbrandingsinstallatie. De AEC’s worden nu voornamelijk ingezet als back-up bron, als er sprake is van onderhoud of storing bij de andere installaties.   

Veelgestelde vragen

Is er nog wel warmte als er minder afval is? 

De AEC is nu alleen nog de back-up voor het warmtenet in Dordrecht en Alkmaar. Het warmtenet wordt door andere duurzame bronnen gevoed, zoals de bio-energiecentrale of de slibverwerkingsinstallatie. Dit zijn duurzamere warmtebronnen. We zoeken steeds naar de meest duurzame oplossingen om de warmtenetten te verwarmen. Dus wanneer er minder afval is om te verbranden, zijn er andere duurzame bronnen die we inzetten voor de warmtenetten.  

Wat wordt er verbrand in de AEC?  

In de AEC wordt alleen restafval verbrand. Dit is alleen afval wat niet verder gescheiden kan worden. 

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler

Gerelateerde projecten

afvangen van CO2

We gaan als HVC voor een afvalvrije samenleving en willen zo min mogelijk restafval verbranden. Maar zo ver zijn we nog niet.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
CO2 afvang