overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht. Bij het verbranden van afval komt veel warmte vrij. Van deze warmte maken we warmte en elektriciteit.

Elektriciteit

De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

In Alkmaar en omgeving hebben we een warmtenet. De bron van het warmtenet is de bio-energiecentrale. Deze centrale verbrandt B-hout. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat als warm water via leidingen naar huizen en bedrijven. De afvalenergiecentrale is bron van het warmtenet wanneer de bio-energiecentrale geen warmte kan leveren door onderhoud.

Deel dit op ...

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar fungeert als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht