overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht. Bij het verbranden van afval komt veel warmte vrij. Van deze warmte maken we warmte en elektriciteit.

Elektriciteit

De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

In Alkmaar en omgeving hebben we een warmtenet. De bron van het warmtenet is de bio-energiecentrale. Deze centrale verbrandt B-hout. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat als warm water via leidingen naar huizen en bedrijven. De afvalenergiecentrale is bron van het warmtenet wanneer de bio-energiecentrale geen warmte kan leveren door onderhoud.

Luchtkwaliteit

Het monitoren van de luchtkwaliteit is belangrijk. Daarom voert Plant Research International (PRI), een onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van HVC jaarlijks rond de installatie in Alkmaar een biomonitoringsonderzoek uit. Planten en groenten helpen bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit. We doen dit al ruim 25 jaar en in al die jaren is er geen invloed geweest op de gewassen en melk! Wil je weten hoe dit onderzoek werkt? Bekijk dan onderstaande film.

Bodemaswasinstallatie

Als eerste in de wereld ontwikkelden wij in samenwerking met Boskalis Environmental een installatie die de overgebleven bodemas wast. Hierdoor ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Het is vrij toe te passen in onder andere de wegenbouw. Onze eerste grote klant was het Havenbedrijf Rotterdam, voor de aanleg van het Amaliaviaduct op de Maasvlakte.

Amalia eindresultaat.JPG

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.