overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Niet te recyclen restafval verbranden wij in onze afvalenergiecentrales. Bij de verbranding komt veel warmte vrij. Hiervan maken we warmte en elektriciteit.

Elektriciteit

De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gaat naar een turbine die er elektriciteit van maakt. De opgewekte elektriciteit leveren wij terug aan onze gemeenten. Ook jij kunt onze elektriciteit krijgen.

Warmte

In Alkmaar en omgeving hebben we een warmtenet. De bron van het warmtenet is de bio-energiecentrale. Deze centrale verbrandt B-hout. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat als warm water via leidingen naar huizen en bedrijven. De afvalenergiecentrale is bron van het warmtenet wanneer de bio-energiecentrale geen warmte kan leveren door onderhoud.

Luchtkwaliteit

Het monitoren van de luchtkwaliteit is belangrijk. Daarom voert Plant Research International (PRI), een onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van HVC jaarlijks rond de installatie in Alkmaar een biomonitoringsonderzoek uit. Planten en groenten helpen bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit. We doen dit al bijna 30 jaar en in al die jaren is er geen invloed geweest op de gewassen en melk! Wil je weten hoe dit onderzoek werkt? Bekijk dan onderstaande film.

Bodemaswasinstallatie

Als eerste in de wereld ontwikkelden wij in samenwerking met Boskalis Environmental een installatie die de overgebleven bodemas wast. Hierdoor ontstaat schoon materiaal dat een volwaardige vervanger is van zeezand. Het is vrij toe te passen in onder andere de wegenbouw. Onze eerste grote klant was het Havenbedrijf Rotterdam, voor de aanleg van het Amaliaviaduct op de Maasvlakte.

Een aantal vrachtwagen rijden over het amaliaviaduct waar bij de aanleg bodemas is gebruikta

Gerelateerde projecten

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht