Windmolen in Middelharnis

Windmolen Middelharnis

Deze windmolen in Middelharnis wekt jaarlijks groene energie op voor zo’n 400 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van bijna 700 ton. Dit is vergelijkbaar met de vermeden uitstoot van bijna 200 auto’s die elk 25.000 kilometer per jaar rijden.

Samenwerking

De windmolen staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van onze aandeelhouder, waterschap Hollandse Delta. De windmolen levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap Hollandse Delta.

Adres

Locatie

Middelharnis, gemeente Goeree-Overflakkee

Windmolen

Aantal

1 windmolen

Elektriciteit

Opbrengst 2020

1.191 MWh

Huis

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van circa 380 huishoudens

Co2

Vermeden uitstoot

670 ton CO2 per jaar

Auto

Vermeden uitstoot

gelijk aan 180 auto's minder op de weg

Gerelateerde projecten

Offshore windpark Gemini

In de Noordzee staat windpark Gemini. Met de totale capaciteit van 600 MW is dit één van de grootste windparken van Europa.

Offshore windpark Gemini
Windmolenpark op zee - horizon met veel windmolens op een zonnige dag met een paar wolken

Windmolen Boekel in Alkmaar

Windmolen Boekel staat op bedrijventerrein de Boekelermeer in Alkmaar. Vanaf onze locatie aan de Jadestraat in Alkmaar is het de derde windmolen.

Offshore windpark Gemini
vertegenwoordigers van de energiecooperaties en decra bij windmolen Boekel