Windmolen in Middelharnis

Windmolen Middelharnis

Deze windmolen in Middelharnis wekt jaarlijks groene energie op voor zo’n 400 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van ongeveer 700 ton. Dit is vergelijkbaar met de vermeden uitstoot van circa 200 auto’s die elk 25.000 kilometer per jaar rijden.

Samenwerking

De windmolen staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van onze aandeelhouder, waterschap Hollandse Delta. De windmolen levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap Hollandse Delta.

Adres

Locatie

Middelharnis, gemeente Goeree-Overflakkee

Adres

Productiecapaciteit

0,66 megawatt

Co2

Vermeden CO-2

700 ton per jaar

Adres

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van circa 400 huishoudens

Gerelateerde projecten

Offshore windpark Gemini

In de Noordzee staat windpark Gemini. Met de totale capaciteit van 600 MW is dit een van de grootste windparken van Europa.

Windpark Burgerveen
Windmolenpark op zee - horizon met veel windmolens op een zonnige dag met een paar wolken

Windmolen Boekel in Alkmaar

Windmolen Boekel staat op bedrijventerrein de Boekelermeer in Alkmaar. Vanaf de HVC-locatie gezien is het de derde windmolen.

Windpark Burgerveen
vertegenwoordigers van de energiecooperaties en decra bij windmolen Boekel